Vi søker bidrag med tema POLITIKK til neste nummer av Bøygen!

Skrevet av

Politisk litteratur har blitt anklaget for å være enøyd, simpel eller agiterende. 

Samtidig: Å se forbi det politiske potensial i antikke drama, Ibsenske familieksildringer, Virginia Woolfs essayistikk eller George Orwells romaner, er vanskelig. Kanskje handler det ikke så mye om å bestemme om litteraturen er politisk, men på hvilken måte den kan eller bør være det? 

Siden utgangen av syttitallet har det politiske i litteraturen ofte vært stilt opp som en motsetning til estetisk eller litterær kvalitet. Men skjer det en vending i skrivende stund? I høst benyttet vinneren av Nordisk råds litteraturpris, Jonas Eika, sin takketale til å fremme et ramsalt angrep på den danske statsministerens politiske linje. Her hjemme etterlyser initiativtakerne bak Forfatternes klimaaksjon en litteratur som tar utgangspunkt i erkjennelsen om at klimakrisa er i ferd med å eskalere – og at handling er nødvendig for å stanse den. Samtidig har forfattere som Edouard Louis og Asta Olivia Nordenhof i skjønnlitterær form satt fokus på økende økonomisk og sosial ulikhet i en stadig mer globalisert og aggressiv kapitalisme.

Hvordan uttrykker det politiske seg i samtidslitteraturen? Innsnevres litteraturen om vi forventer at den skal være nyttig i politiske prosjekter? Bidrar litteraturen til å forme oss som politiske vesener? Kan vi bruke politisk teori eller teori om det politiske til å lese litteratur? 

Til vårt neste nummer søker vi fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som tematiserer politikk eller relasjonen mellom litteratur og politikk. Alle tekster sendes i Word-format. Vi søker også illustrasjoner, og disse må være mellom 1 og 5 MB.

Send bidrag til boygen.bidrag@gmail.com. Frist for innsending er 20.september.

Illustrasjon: Yngvild Wormdal Lund