Vi søker tekster til #2/2019 Mistillit

Skrevet av

Frist: 22.04.19

På denne tiden i fjor gjorde hundreogsekstiåtte stortingspolitikere seg klare til å ta stilling til om de hadde tillit til den hundreogsekstiniende. Den nittende mars var dommen mer eller mindre klar. Mange nok mennesker hadde samlet seg rundt dette ordet, mistillit. De var alle enige om at det var det riktige ordet. Dette ordet, som vi ikke skal slenge rundt oss, som vi må være veldig varsomme med. Dette ordet vi kun skal bruke i ekstreme tilfeller. Dette ordet. For det er bare et ord. Likevel er det Stortingets bazooka. Og selv om det ikke kom til det (hun kom seg unna på nixonsk vis), så var ikke lenger Sylvi Listhaug justisminister den tjuende mars.

Tillit og mangelen på den er helt sentralt når vi forholder oss til verden. Tiden da vi sa fake news med ironiske hermetegn, er for lengst forbi – grensen mellom fakta og fiksjon blir mer og mer skurrete. Også i litteraturen har tillit og mistillit de siste årene gjort seg gjeldende. Stadig blir vi som lesere bedt om å ta stilling til litteraturen vi leser, og hvorvidt det bør fremmes et mistillitsforslag. Bør karakterdrap anmeldes? Skal man kunne gå til sak mot skjønnlitteraturen, eller bruke den som forsvarstale i en overgrepssak? Hvem sitter med makten når et verk har blitt gjentolket, eller transformert til et nytt medium? Og hvordan skal leseren forholde seg til et bestillingsverk som klipper og limer fra Wikipedia, eller en diktsamling som viser seg å være plagiat? Hva gjør det med oss som lesere at vi hele tiden må behandle det vi leser, med skepsis?

Til vårt neste nummer søker vi fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som på en eller annen måte tematiserer mistillit. Alle tekster sendes i Word-format. Vi søker også illustrasjoner, og disse må være mellom 1 og 5 MB. Alle bidrag sendes til boygen.bidrag@gmail.com innen 22. april (2. påskedag! Så hvis du føler deg inspirert av fortellingene om den fornektende Peter eller Judaskysset, eller kanskje all den påskekrimmen som er blitt fortært sammen med appelsiner og kvikklunsj på fjellet, så vet du hvor du skal sende det hen!).