Utvidet tidsfrist!

Bøygen melder

Vi utvider tidsfristen for innsending av bidrag til neste nummer av bøygen! Ny frist er 20. oktober. Vi ser fram til å motta flere tekster som omhandler temaet Festen. Vi ønsker både skjønnlitteratur og fagtekster velkommen! Den fullstendige utlysningsteksten finner du lenger ned på siden.