Slippfest for bøygen #2/2017 ESSAY

Bøygen melder

14. juni slippes bøygen #2/2017 ESSAY, og vi inviterer til fest med opplesninger og DJ, sammen med tidsskriftet Filologen!

Det hele vil skje på Dattera til Hagen i Oslo (Grønland 10) fra kl 19.00, og DJ vil spille deilige tunes fram til midnatt. Inngang er gratis (ID: 20). Eksemplarer av bøygen kan kjøpes for en femtilapp (ta gjerne med cash).

Les videre

bøygen søker tekster til #2/2016 h*n

Bøygen melder

h*n

bøygen søker tekster til temaet h*n.

Med h*n er vi interesserte i tekster som utforsker kjønn, kjønnsroller, kjønnsidentitet og de andre kjønnene. Litteratur som tar for seg feminitet, maskulinitet, og ikke-binære kjønnsperspektiv, feministisk litteraturteori, de ulike feminismenes rolle i litteraturen, eller kanskje deres fravær. Vi ønsker et bredt spekter av tekster, det være seg det personlige, det allmenngyldige, det teoretiske, og det som krysser grensene mellom det politiske og det private.
Les videre