Slippfest for bøygen #2/2017 ESSAY

Bøygen melder

14. juni slippes bøygen #2/2017 ESSAY, og vi inviterer til fest med opplesninger og DJ, sammen med tidsskriftet Filologen!

Det hele vil skje på Dattera til Hagen i Oslo (Grønland 10) fra kl 19.00, og DJ vil spille deilige tunes fram til midnatt. Inngang er gratis (ID: 20). Eksemplarer av bøygen kan kjøpes for en femtilapp (ta gjerne med cash).

Les videre

Slippfest for bøygen #4/2016 HISTORIEN

Bøygen melder

skjermbilde-2016-11-22-kl-13-33-21Slippfest og samtale med Bernhard Ellefsen, Kaja Schjerven Mollerin og Hanne Ørstavik.

Litteraturtidsskriftet bøygen slipper sitt fjerde nummer for året. Temaet er historien, og vi gleder oss til å utgi et nummer som inneholder bidrag til debatten om den usosiale samtidslitteraturen, artikler om hvordan litteraturen kan vitne om utviklingen av historiske fenomener, bokanmeldelser, et mangfolk av skjønnlitterære tekster og mye mer. Nummeret inkluderer blant annet tekster av Aina Basso, Ivo de Figueiredo, Per Buvik, Mattis Øybø og Selma Lønning Aarø, i tillegg til flere andre nye og etablerte stemmer.

I den anledning inviterer vi til til slippfest med panelsamtale om den norske samtidslitteraturen.

Les videre

Skjønnlitterær skrivekonkurranse i samarbeid med BokTorsdag

Bøygen melder

bøygen og BokTorsdag inviterer til skjønnlitterær skrivekonkurranse

        TEMA: TILLIT

               Tillit. En forbinder fenomenet med en håpefull tro på at det vil gå oss vel. Som mennesker og dyr må vi forholde oss til individene, strukturene og naturen rundt oss. Vi er del av forskjellige relasjoner – relasjonen mellom to nyforelskede, mellom stat og individ, mellom far og datter, menneske og skjebne – og her utsetter vi oss for en risiko.

               Les videre