bøygen søker tekster og illustrasjoner til #4/2016 HISTORIEN

Bøygen melder

vintage-1216720_960_720 Før vår moderne forståelse av litteratur bestod skjønnlitteraturen av én ting: muntlig fortellerkunst. Nye generasjoner av norske forfattere har blitt beskyldt for å undervurdere den gode gamle fortellingen. Når neste nummer av bøygen lyses ut, er det blant annet fortellingens manglende plass i samtidslitteraturen vi ønsker å undersøke. Bør all god skjønnlitteratur ha en tydelig historie, eller har den store fortellingen forsvunnet med klassikerne? Er den nye generasjonen forfattere for innadvendte og lite samfunnsorienterte? Forsvinner fortellingen i skyggen av språket? Hvilken stilling har plottet i samtidslitteraturen? er det forbeholdt kriminalromanen?

Les videre

bøygen søker nye redaksjonsmedlemmer!

Annet, Bøygen melder

Skjermbilde 2016-08-09 kl. 09.43.33Kjære litteraturinteresserte masterstudent!

 

Ett nytt semester har startet, ferske masterstudenter har ankommet Blindern, og bøygen søker nye redaksjonsmedlemmer. bøygen er et studentdrevet fagtidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Vi sikter på å være en arena der både nye og etablerte stemmer får mulighet til å publisere sine tekster.

 

Som medlem i bøygen for du redaksjonell erfaring, muligheten til å fordype deg i samtidslitteratur samt å påta deg ekstra verv med ansvarsområder relevant til arbeid med litteratur. Du kan også prate om samtidspoesi uten å virke pretensiøs, bli med på å arrangere sommerens fineste sommerfest, og få dratt på masse litteraturarrangementet med likesinnede.

 

Det eneste kravet bøygen stiller er at du tar en master i litteratur, om det så er litteraturvitenskap, formidling eller russisk. Du er velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte onsdag 31. august i PA Munchs hus, seminarrom 3, klokka 17.15.  Håper å se deg!

bøygen søker tekster til #3/2016 flukt

Bøygen melder

threesome-952890_960_720Neste nummer av bøygen kommer til å ha temaet flukt.

Noe av det første man tenker på når man hører ordet flukt, er den situasjonen Europa og store deler av verden står overfor, med millioner av mennesker på flukt.

 

Hvordan evner kunsten og litteraturen å fremstille og utfordre dette politiske temaet? Hvem er flyktningfiguren? Hvorfor velger noen å forlate det hjemlige til fordel for en usikker fremtid? Hvordan fremstiller litteraturen tapet av det kjente og møtet med det ukjente?

 

En annen konnotasjon kan være virkelighetsflukten i det å skrive. Hva innebærer det å forlate den verden vi lever i og søke tilflukt i skriften? Er all litteratur virkelighetsflukt? Kan man forstå skrive- og leseakten som en type flukt? Hva er det som gjør litteraturen til et tilfluktsted så mange søker?
Les videre

bøygen søker tekster til #2/2016 h*n

Bøygen melder

h*n

bøygen søker tekster til temaet h*n.

Med h*n er vi interesserte i tekster som utforsker kjønn, kjønnsroller, kjønnsidentitet og de andre kjønnene. Litteratur som tar for seg feminitet, maskulinitet, og ikke-binære kjønnsperspektiv, feministisk litteraturteori, de ulike feminismenes rolle i litteraturen, eller kanskje deres fravær. Vi ønsker et bredt spekter av tekster, det være seg det personlige, det allmenngyldige, det teoretiske, og det som krysser grensene mellom det politiske og det private.
Les videre

Bøygen søker tekster om minne

Annet, Bøygen melder, Utgave

Minnet er ikke bare en livsviktig forutsetning for å kunne fungere i hverdagen, men også den viktigste betingelsen for identitet, kultur og historie. Som nevropsykologen Michael Gazzinga sier det: «Everything in life is memory». Platon skilte i sin dialog Phaidros mellom en naturlig og en teknisk måte å huske på. Siden den gang har vi beveget oss mer og mer bort fra naturlig hukommelse. Oppfinnelsen av skriften har ført til at vi kan lagre og bearbeide våre minner i tekster, og kan gå mer bort fra mnemoteknikken for å huske og bevare fortida. Denne bevegelsen bort fra den naturlige i retning av den kunstige hukommelsen har formet og lagt grunnlaget for den kulturelle og teknologiske utviklingen. Her har også litteraturen spilt en betydelig rolle. I kulturvitenskapen har vi de siste tiåra sett en «turn to memory», og minnet har blitt et paradigme som brukes i flere disipliner. Det gjelder også i litteraturvitenskapen, hvor minnet ikke bare opptrer som motiv og tema i tekster, men som et teoretisk rammeverk som vi kan forstå litteratur ut fra. Minnet er ikke bare individuelt, men også kollektivt. Litteratur som kollektivt minne bidrar aktivt til å forme hvordan vi husker og framstiller minner. I selvbiografiske tekster, som dagbøker og brev, utvikler og framstiller vi minnene og ser dem fra nye perspektiver. Brev – og dagbokromaner, som Den unge Werthers lidelser, gir oss innsikt i hovedpersonenes private tanker og erindringer. Historiske romaner, som Intet nytt fra vestfronten og Kristin Lavransdatter, påvirker hvordan vi husker og forholder oss til historien. I psykoanalysen brukte Sigmund Freud litteratur for å beskrive den traumatiske opplevelsen. Traumer og deres bearbeidelse, som de blant annet framstilles i Tassos epos Det befridde Jerusalem, har vært en viktig problematikk i mange litterære verk. Erindring, memento mori, nostalgi, traumer, glemsel – minnet opptrer i litteraturen i form av atskillige motiver og temaer.

 

Bøygen ønsker fagartikler, essays, dikt, korttekster, og anmeldelser som omhandler og tolker temaet. Vi ønsker dessuten illustrasjoner, og alle bidrag får tilbakemelding. Frist for innsending er 15. februar.

 

 

 

bøygen søker redaksjonsmedlemmer!

Annet, Bøygen melder

Kjære litteraturinteresserte masterstudent!

Ønsker du redaksjonell erfaring? Kunne du tenke deg å engasjere medstudenter og andre litteraturinteresserte gjennom en formidlingsplatform der uetablerte forfattere får sin stemme hørt? Ønsker du et nydelig tilskudd på CV’en? Liker du pizza? Se ikke lenger!

bøygen er et studentdrevet fagtidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Vi sikter på å være en arena der nye og mer etablerte stemmer får mulighet til å publisere sine tekster, være seg skjønnlitteratur eller fagtekster. Du er velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte torsdag 3. september på PA Munchs hus, seminarrom 3, klokka 10. Der vil du få informasjon om bøygen, og hva det vil si å være med i redaksjonen. Vi serverer pizza!

Vel møtt!

bøygen søker tekster!

Annet, Bøygen melder, Utgave

Når vi tar i bruk ordet ”myte” i dag benytter vi det vi det ofte som et synonym til ”forestilling” eller ”illusjon”, og da som en motsetning til fakta. Likevel virker mange myter å være vanskelig å avlive – eksempelvis holdes myten om den lidende kunstneren fortsatt i hevd. Urbane myter, såkalte vandrehistorier, blir omtalt som nettopp myter på grunnlag av deres mangel på troverdighet. For å samle romerne, skulle Vergil skrive deres historie, og Æneiden er full av myter om Roma. Betyr dette at historiene ikke er sanne? Kanskje er det slik at mytene, til tross for deres fantastiske natur, forteller om universelle sannheter?
Les videre

Eldre numre til salgs

Bøygen melder

Vi i bøygen har hatt en lite opprydning på kontoret vårt, og jammen fant vi ikke en rekke eldre numre med rivende spennende temaer der! For å kjøpe et enkeltnummer eller abonnement, er det bare å sende oss en mail
Her følger en komplett liste over alle numrene til salgs:

3/1995: Poesi og poetikk
2/1996: Norrønt
3/1996: Kortprosa
4/1996: Reaksjoner på det postmoderne
1/1997: Tegn – Tekst – Tolkning
2/1997: Filmadaptasjon
4/1997: Søren Kierkegaard
2/1998: Aktuelt om drama
2/1999: Ekstase
3/1999: Krig og litteratur
4/1999: Bokanmeldelser og nærlesning av bøker fra 1999
1/2000: Litteratur og virkelighet
2/2000: Krim
3-4/2000: Engasjement
3/2001: Bokanmeldelser og nærlesning av bøker fra 2001
4/2001: Kanon og kvalitet
1-2/2002: Om litterære innfallsvinkler og Jon Fosses forfatterskap
3/2002: Fantastisk litteratur
4/2002: Dag Solstad
1/2003: Edisjonsfilologi (tekstkritikk, tekstforvaltning og utgivelse)
2/2003: Identitet
3/2003: Dansk samtidslitteratur
4/2003: Politisk litteratur
1/2004: Oversettelse
2/2004: Kjønn
3/2004: Litteraturvitenskap som redskap
4/2004: Lesebok 2005: Hva er viktig å lese i dag, og hvorfor?
2/2005: Dialog
3/2005: Svensk samtidslitteratur
1/2006: Forakt
2/2006: Utopi og dystopi
3/2006: Forbi Europa
4/2006: Det folk vil ha
1/2007: Shots (lyrikk og kortprosa)
2/2007:Utøvelse
3/2007: Fra meg til deg (Dette er en spesialutgave: «Vi ga utvalgte forfattere og litterater en utfordring. Vi ba dem skrive i brev- eller dagbokform; aller helst for hånd. Vi ba dem gjøre det så personlig som mulig. Dette er hva de svarte med». Denne kommer innbundet i en dagbok med vedlagte brev i en eske)
4/2007: Tidsskrift
1/2008: Europeisk samtidspoesi i gjendiktning
2/2008: Alias
3/2008: Sangtekster
4/2008: Bøygen <3 Oslo 1/2009: En smal sak 2/2009: Aktivisme 3/2009: Rus og diktning 4/2009: Film og litteratur 1/2010: Rhizom 2/2010: Rom 3/2010: Litteraturens virkninger 4/2010: Mannens stemme i en kjønnet diskurs 1/2011: Vinnere 2-3/2011: Poetikk 4/2011: Uren litteratur 1/2012: Stedet og litteraturen 2/2012: Glemsel 3/2012: Mat i litteraturen 4/2012: Språk 1/2013: Litteratur og psyke 2/2013: Litteraturen og det onde 3/2013: Barne- og ungdomslitteratur 4/2013: Litterær omsetting og den litterære omsettaren 1/2014: Kjærlighet 2/2014: Tid 3-4/2014: Festen 1/2015: Natur 2/2015: Etikk

bøygen søker tekst!

Bøygen melder

Tidsskriftet bøygen søker tekst til nytt nummer om ”Naturen”

Fjordar, fjell, skog og sjø. Den norske identiteten er nært knytt til den norske naturen. I nasjonalromantikken vart naturen nytta i nasjonsbygginga. Folkesjela var forankra i naturen. Les videre