bøygen søker tekster og illustrasjoner til #2/2017 ESSAY

Annet

17328254_10154159388005216_778749495_nTil neste nummer av bøygen ønsker vi å utforske essayet fra alle mulige vinkler. I tillegg til essays tar vi imot artikler, prosatekster, lyrikk, og illustrasjoner: alt som, på sitt vis, kan utforske essayet, altså forsøket. Forsøket på hva? Hvordan? I hvilken hensikt? Og, i så tilfelle: Finnes det en «forsøkets estetikk»? «Fail again. Fail better», skriver Samuel Beckett, og kanskje ligger essayets kjerne her: I et forsøk man vet vil feile, men som man likevel gjennomfører.

Les videre

bøygen søker nye redaksjonsmedlemmer!

Annet, Bøygen melder

Skjermbilde 2016-08-09 kl. 09.43.33Kjære litteraturinteresserte masterstudent!

 

Ett nytt semester har startet, ferske masterstudenter har ankommet Blindern, og bøygen søker nye redaksjonsmedlemmer. bøygen er et studentdrevet fagtidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Vi sikter på å være en arena der både nye og etablerte stemmer får mulighet til å publisere sine tekster.

 

Som medlem i bøygen for du redaksjonell erfaring, muligheten til å fordype deg i samtidslitteratur samt å påta deg ekstra verv med ansvarsområder relevant til arbeid med litteratur. Du kan også prate om samtidspoesi uten å virke pretensiøs, bli med på å arrangere sommerens fineste sommerfest, og få dratt på masse litteraturarrangementet med likesinnede.

 

Det eneste kravet bøygen stiller er at du tar en master i litteratur, om det så er litteraturvitenskap, formidling eller russisk. Du er velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte onsdag 31. august i PA Munchs hus, seminarrom 3, klokka 17.15.  Håper å se deg!

Bøygen søker tekster om minne

Annet, Bøygen melder, Utgave

Minnet er ikke bare en livsviktig forutsetning for å kunne fungere i hverdagen, men også den viktigste betingelsen for identitet, kultur og historie. Som nevropsykologen Michael Gazzinga sier det: «Everything in life is memory». Platon skilte i sin dialog Phaidros mellom en naturlig og en teknisk måte å huske på. Siden den gang har vi beveget oss mer og mer bort fra naturlig hukommelse. Oppfinnelsen av skriften har ført til at vi kan lagre og bearbeide våre minner i tekster, og kan gå mer bort fra mnemoteknikken for å huske og bevare fortida. Denne bevegelsen bort fra den naturlige i retning av den kunstige hukommelsen har formet og lagt grunnlaget for den kulturelle og teknologiske utviklingen. Her har også litteraturen spilt en betydelig rolle. I kulturvitenskapen har vi de siste tiåra sett en «turn to memory», og minnet har blitt et paradigme som brukes i flere disipliner. Det gjelder også i litteraturvitenskapen, hvor minnet ikke bare opptrer som motiv og tema i tekster, men som et teoretisk rammeverk som vi kan forstå litteratur ut fra. Minnet er ikke bare individuelt, men også kollektivt. Litteratur som kollektivt minne bidrar aktivt til å forme hvordan vi husker og framstiller minner. I selvbiografiske tekster, som dagbøker og brev, utvikler og framstiller vi minnene og ser dem fra nye perspektiver. Brev – og dagbokromaner, som Den unge Werthers lidelser, gir oss innsikt i hovedpersonenes private tanker og erindringer. Historiske romaner, som Intet nytt fra vestfronten og Kristin Lavransdatter, påvirker hvordan vi husker og forholder oss til historien. I psykoanalysen brukte Sigmund Freud litteratur for å beskrive den traumatiske opplevelsen. Traumer og deres bearbeidelse, som de blant annet framstilles i Tassos epos Det befridde Jerusalem, har vært en viktig problematikk i mange litterære verk. Erindring, memento mori, nostalgi, traumer, glemsel – minnet opptrer i litteraturen i form av atskillige motiver og temaer.

 

Bøygen ønsker fagartikler, essays, dikt, korttekster, og anmeldelser som omhandler og tolker temaet. Vi ønsker dessuten illustrasjoner, og alle bidrag får tilbakemelding. Frist for innsending er 15. februar.

 

 

 

Mytiske illustrasjoner

Annet, Utgave Illustrasjoner

bøygens nyeste nummer «Myter» er ikke bare fylt med litteratur om og rundt temaet, men som alltid er det også visuelle bidrag. Her kommer de i samme rekkefølge som i papirutgaven. Vil du lese «Myter» i sin helhet kan du finne det på en rekke utsalgssteder, bestille det på nett eller kjøpe abonnent. Vil du bidra til neste nummer av bøygen? Temaet er «Det Heslige», du kan sende inn tekster til boygen.bidrag@gmail.com frem til tiende november og illustrasjoner frem til femtende.
Les videre

bøygen søker redaksjonsmedlemmer!

Annet, Bøygen melder

Kjære litteraturinteresserte masterstudent!

Ønsker du redaksjonell erfaring? Kunne du tenke deg å engasjere medstudenter og andre litteraturinteresserte gjennom en formidlingsplatform der uetablerte forfattere får sin stemme hørt? Ønsker du et nydelig tilskudd på CV’en? Liker du pizza? Se ikke lenger!

bøygen er et studentdrevet fagtidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Vi sikter på å være en arena der nye og mer etablerte stemmer får mulighet til å publisere sine tekster, være seg skjønnlitteratur eller fagtekster. Du er velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte torsdag 3. september på PA Munchs hus, seminarrom 3, klokka 10. Der vil du få informasjon om bøygen, og hva det vil si å være med i redaksjonen. Vi serverer pizza!

Vel møtt!

bøygen søker tekster!

Annet, Bøygen melder, Utgave

Når vi tar i bruk ordet ”myte” i dag benytter vi det vi det ofte som et synonym til ”forestilling” eller ”illusjon”, og da som en motsetning til fakta. Likevel virker mange myter å være vanskelig å avlive – eksempelvis holdes myten om den lidende kunstneren fortsatt i hevd. Urbane myter, såkalte vandrehistorier, blir omtalt som nettopp myter på grunnlag av deres mangel på troverdighet. For å samle romerne, skulle Vergil skrive deres historie, og Æneiden er full av myter om Roma. Betyr dette at historiene ikke er sanne? Kanskje er det slik at mytene, til tross for deres fantastiske natur, forteller om universelle sannheter?
Les videre

bøygen søker tekster om etikk

Annet

Antikke guders moralske vrede, skildringer av tabubelagte tema, personframstilling på bekostning av privatliv, moralske verdidommer og spørsmål om liv og død er etiske problemstillinger litteraturen har konfrontert gjennom historien. Hvilke etiske problemstillinger er framtredende i dag, og hvilken plass har den i litteraturen? bøygen #2 2015 søker tekster om etikk i litteraturen og litterære tekster om etikk.

Etikkbegrepet bærer kanskje preg av noe forslitt og moralistisk, med assosiasjoner til politisk korrekthet og exphil-pensum. Samtidig berøres vi daglig av etiske spørsmål i relasjonene rundt oss, i trivielle og eksistensielle livsvalg. Å dømme ut fra etiske hensyn er grovt sagt å foreta en verdidom over hva som er riktig og galt. Hva med det som faller mellom disse polene? Litteraturen har alltid vært et sted der etiske gråsoner får spillerom. På den andre sida har den også fungert som en arena for opprettholdelse av etablerte normer og ”oppbyggelig” adferd.

I de klassiske tragediene ble dårlig moral straffet av gudene, og førte til heltens nederlag. Agnar Mykle og Jens Bjørneboe fikk sine seksuelt eksplisitte romaner forbudt i Norge på 50- og 60-tallet. Tabubelagte temaer har gjennom historien vært tett knyttet til dårlig moral, noe som straffet seg enten for de fiktive personene eller for forfatteren. I 2014 jublet likevel publikum og kritikere over Eline Lund Fjærens debutroman om forholdet mellom en ung jente og en voksen mann. Yahya Hassans polemiske og omstridte Caps lock-oppgjør med det muslimske miljøet i Danmark generelt og faren sin spesielt skapte diskusjon og sørger for hans plass i det litterære Danmark. Finnes det lenger noen tabubelagte temaer¬, og hva er konsekvensen av å skrive om dem?

Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris i 1920, men ga Nobelmedaljen sin til den tyske propagandaministeren Goebbels. Oslo kommune bestemte seg i 2007 for ikke å gi Hamsun sin egen plass for å hedre hans forfatterskap. I 2014 fikk likevel den omstridte Peter Handke Ibsen-prisen. Kan man, og bør man, skille på forfatteren og personen?

I 2008 ble romanen Suverænen av Claus Beck-Nielsen utgitt, der han fremstiller vennen Thomas Skade-Rasmussen Strøbech med fullt navn og ilegger han en litterær personlighet. Støbech gikk til sak, men taper i 2011. Det samme året ble Åsne Seierstad frikjent i lagmannsretten etter å ha blitt dømt for ærekrenkelse etter utgivelsen av Bokhandleren i Kabul. Retten bestemte altså at den kunstneriske friheten er viktigere enn det problematiske ved å utlevere ekte mennesker. Knausgårds Min Kamp–serie solgte i enorme opplag og ble strålende mottatt av leserne og kritikerne. Her blir både familie og venner navngitt og fremstilt på godt og vondt, men serien blir jo fremstilt som en roman. Hvor skal grensen gå mellom kunsten og privatlivets rett?

Etiske dilemmaer, tabubelagte temaer, moralske gråsoner og litteraturens plass i det hele er bare noen av områdene som favnes av etikkbegrepet. bøygen ønsker fagartikler, essays, dikt, korttekster og anmeldelser som tolker temaet. Frist for innsendelse er 20. mai.

bøygen søker tekst!

Annet

Neste nummer kommer i juni og skal handle om ETIKK.

Temaet er åpent for tolkning, men knytt det gjerne til litteraturen. Nærmere utlysningstekst kommer snart!

Frist for innsending av tekst er 20. mai. Send oss en mail på boygen.bidrag@gmail.com.