bøygen søker bidrag til #4/2017 TRO

Annet, Bøygen melder

FRIST: 1. NOVEMBER

«Driv gjøn med Gud – han liker det, / Bare de late lar det være»
Sigitas Geda i Mammutenes fedreland

Så lenge vi mennesker har fantes, har vi søkt etter en mening med tilværelsen. Det er derfor naturlig at denne higenen har kommet til uttrykk opp gjennom litteraturhistorien, i all slags litteratur. Les videre

bøygen søker tekster og illustrasjoner til #3/2017 ØKOKRITIKK

Annet, Bøygen melder

Økokritikk er et relativt nytt felt innen litteraturforskningen, som kan tenkes å springe ut fra en økende politisk bevissthet rundt global oppvarming som en konsekvens av menneskets rovdrift på naturen. Økologisk litteratur og litteraturteori har vært på fremmarsj de senere årene – noe som kanskje ikke er overraskende om man tar hele den økende trenden mot å leve «grønnere» og mer miljøbevisst i betraktning.

Les videre

bøygen søker tekster og illustrasjoner til #2/2017 ESSAY

Annet

17328254_10154159388005216_778749495_nTil neste nummer av bøygen ønsker vi å utforske essayet fra alle mulige vinkler. I tillegg til essays tar vi imot artikler, prosatekster, lyrikk, og illustrasjoner: alt som, på sitt vis, kan utforske essayet, altså forsøket. Forsøket på hva? Hvordan? I hvilken hensikt? Og, i så tilfelle: Finnes det en «forsøkets estetikk»? «Fail again. Fail better», skriver Samuel Beckett, og kanskje ligger essayets kjerne her: I et forsøk man vet vil feile, men som man likevel gjennomfører.

Les videre

bøygen søker nye redaksjonsmedlemmer!

Annet, Bøygen melder

Skjermbilde 2016-08-09 kl. 09.43.33Kjære litteraturinteresserte masterstudent!

 

Ett nytt semester har startet, ferske masterstudenter har ankommet Blindern, og bøygen søker nye redaksjonsmedlemmer. bøygen er et studentdrevet fagtidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Vi sikter på å være en arena der både nye og etablerte stemmer får mulighet til å publisere sine tekster.

 

Som medlem i bøygen for du redaksjonell erfaring, muligheten til å fordype deg i samtidslitteratur samt å påta deg ekstra verv med ansvarsområder relevant til arbeid med litteratur. Du kan også prate om samtidspoesi uten å virke pretensiøs, bli med på å arrangere sommerens fineste sommerfest, og få dratt på masse litteraturarrangementet med likesinnede.

 

Det eneste kravet bøygen stiller er at du tar en master i litteratur, om det så er litteraturvitenskap, formidling eller russisk. Du er velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte onsdag 31. august i PA Munchs hus, seminarrom 3, klokka 17.15.  Håper å se deg!

Bøygen søker tekster om minne

Annet, Bøygen melder, Utgave

Minnet er ikke bare en livsviktig forutsetning for å kunne fungere i hverdagen, men også den viktigste betingelsen for identitet, kultur og historie. Som nevropsykologen Michael Gazzinga sier det: «Everything in life is memory». Platon skilte i sin dialog Phaidros mellom en naturlig og en teknisk måte å huske på. Siden den gang har vi beveget oss mer og mer bort fra naturlig hukommelse. Oppfinnelsen av skriften har ført til at vi kan lagre og bearbeide våre minner i tekster, og kan gå mer bort fra mnemoteknikken for å huske og bevare fortida. Denne bevegelsen bort fra den naturlige i retning av den kunstige hukommelsen har formet og lagt grunnlaget for den kulturelle og teknologiske utviklingen. Her har også litteraturen spilt en betydelig rolle. I kulturvitenskapen har vi de siste tiåra sett en «turn to memory», og minnet har blitt et paradigme som brukes i flere disipliner. Det gjelder også i litteraturvitenskapen, hvor minnet ikke bare opptrer som motiv og tema i tekster, men som et teoretisk rammeverk som vi kan forstå litteratur ut fra. Minnet er ikke bare individuelt, men også kollektivt. Litteratur som kollektivt minne bidrar aktivt til å forme hvordan vi husker og framstiller minner. I selvbiografiske tekster, som dagbøker og brev, utvikler og framstiller vi minnene og ser dem fra nye perspektiver. Brev – og dagbokromaner, som Den unge Werthers lidelser, gir oss innsikt i hovedpersonenes private tanker og erindringer. Historiske romaner, som Intet nytt fra vestfronten og Kristin Lavransdatter, påvirker hvordan vi husker og forholder oss til historien. I psykoanalysen brukte Sigmund Freud litteratur for å beskrive den traumatiske opplevelsen. Traumer og deres bearbeidelse, som de blant annet framstilles i Tassos epos Det befridde Jerusalem, har vært en viktig problematikk i mange litterære verk. Erindring, memento mori, nostalgi, traumer, glemsel – minnet opptrer i litteraturen i form av atskillige motiver og temaer.

 

Bøygen ønsker fagartikler, essays, dikt, korttekster, og anmeldelser som omhandler og tolker temaet. Vi ønsker dessuten illustrasjoner, og alle bidrag får tilbakemelding. Frist for innsending er 15. februar.

 

 

 

Mytiske illustrasjoner

Annet, Utgave Illustrasjoner

bøygens nyeste nummer «Myter» er ikke bare fylt med litteratur om og rundt temaet, men som alltid er det også visuelle bidrag. Her kommer de i samme rekkefølge som i papirutgaven. Vil du lese «Myter» i sin helhet kan du finne det på en rekke utsalgssteder, bestille det på nett eller kjøpe abonnent. Vil du bidra til neste nummer av bøygen? Temaet er «Det Heslige», du kan sende inn tekster til boygen.bidrag@gmail.com frem til tiende november og illustrasjoner frem til femtende.
Les videre

bøygen søker redaksjonsmedlemmer!

Annet, Bøygen melder

Kjære litteraturinteresserte masterstudent!

Ønsker du redaksjonell erfaring? Kunne du tenke deg å engasjere medstudenter og andre litteraturinteresserte gjennom en formidlingsplatform der uetablerte forfattere får sin stemme hørt? Ønsker du et nydelig tilskudd på CV’en? Liker du pizza? Se ikke lenger!

bøygen er et studentdrevet fagtidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Vi sikter på å være en arena der nye og mer etablerte stemmer får mulighet til å publisere sine tekster, være seg skjønnlitteratur eller fagtekster. Du er velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte torsdag 3. september på PA Munchs hus, seminarrom 3, klokka 10. Der vil du få informasjon om bøygen, og hva det vil si å være med i redaksjonen. Vi serverer pizza!

Vel møtt!