Mistillit til «de andre»: Om behovet for avkolonisering av akademia

Annet, Faglitteratur

Spørsmålene som underbygger kravet om avkolonisering og som vi må ta utgangspunkt i er «hva anerkjennes som gyldig kunnskap» og «hvem anerkjennes som kunnskapsprodusenter». Avkolonisering er ikke bare et tiltak for å korrigere historiens feilgrep men også et tiltak for å heve kvalitet, øke kunnskap og gjøre utdanningsinstitusjonene våre mer demokratiske. Ligger det ikke i vår akademiske plikt å utvide vår kunnskap og stille spørsmål om hva annet som finnes?

Les videre

Dritthumanisme

Essay, Faglitteratur

«Vil du vite hva som skjer i verden, skal du spørre de som ikke hører til i den». Om Sunniva Lye Axelsens radikale empati.

Essay av Birger Emanuelsen. Tidligere publisert i antologien 
Når verden plutselig forklarer seg for meg, og andre leseropplevelser.
Gjengitt etter avtale med forfatteren og forlaget.
Les videre