Vi gleder oss til: Nell Dunn i samtale med Emma Holten under God natt, Oslo!

Forhåndsomtale Skrevet av

 

I et festivalprogram fylt til randen av interessante møter, fremstår det som vil finne sted torsdag 13. september kl. 21.00 som et av de mest spennende. Nell Dunn og Emma Holten møtes til samtale, og dermed er det heller ingen tvil om hvordan God Natt, Oslo skiller seg fra andre norske litterære festivaler.

At festivalen vil være et ”samlingspunkt for litterære krefter og for kvalitetslitteratur” der ”skandinaviske forfattere møter noen håndplukkede internasjonale navn” kan i utgangspunktet bety hva som helst. Imidlertid vil jeg påstå at møtet mellom Dunn, som nokså få i Norge kjenner til, og Holten, som i flere år har vært en markant stemme i skandinavisk samfunnsdebatt, vitner om at festivalen representerer noe ganske nytt. Den forestående samtalen er nemlig i aller høyeste grad ”i tiden”, uten at dette på noe vis ser ut til å gjøre den mindre interessant. Snarere tvert imot.

Nell Dunn. Illustrasjon av Tiril Haug Johne.

Nell Dunn. Illustrasjon av Tiril Haug Johne.

Lesere som aldri har hørt om Nell Dunn, vil kunne ha merket hennes innflytelse for eksempel i Ali Smiths Autumn fra 2016, der Dunn anerkjennes i etterordet. Det er særlig Dunns Talking to Women fra 1964, en bok bestående av dyptgående samtaler med kvinner i tidlig tjueårene til tidlig trettiårene, som Smith har latt seg inspirere av. Gjennom kvinnene som opptrer i boken tematiserer Dunn blant annet kunst, seksualitet, kjærlighet og ekteskap, og av God Natt, Oslo beskrives boken som en slags glemt feministisk klassiker. Fra i sommer av er tilgjengelig for første gang siden 60-tallet.

Da jeg for første gang ble bevisst bokens eksistens, slo det meg at det syntes å være en slags selvfølgelighet over den: Selvsagt ble den skrevet, selvsagt ble den glemt, og selvsagt hentes den frem igjen nå, over femti år senere. Det er glede knyttet til å leve i en tid der kunst skapt av kvinner løftes frem og omsider får sin rettmessige plass i diskursen. Gleden er imidlertid også preget av noe som ligner mistenkelig på sinne – for hvordan kan en la være å tenke på alt det kvinner har skapt som aldri vil hentes frem fra glemselen. Kanskje bidrar dette sinnet til at jeg opplever det som så maktpåliggende å være til stede når kvinnelige kunstnere som faktisk opplever en rettmessig renessanse skal diskuteres.

Ifølge God Natt, Oslo vil Dunn og Holten snakke om hva slags språk som er tilgjengelig for å skildre mennesker som ikke blir respektert i samfunnet. Holten sier selv at hun særlig er interessert i å snakke om å skrive om kvinner. Dunn, som ble født inn i en mektig overklassefamilie, skildrer i sitt øvrige forfatterskap kvinner fra arbeiderklassen: et valg som ble møtt med skepsis da bøkene ble publisert, og som i dagens identitetspolitiske landskap nok heller ikke ville blitt ensidig hyllet. Hvorvidt også klasseperspektivet inkorporeres i samtalen, gjenstår å se, men virker ikke videre usannsynlig, da også Holten har tatt til orde for en mer interseksjonell feminisme.

Uansett er jeg ikke i tvil om at Dunn og Holten synes å være særlig egnet til å avslutte det litterære programmet på God Natt, Oslos første festivaldag. Uten at jeg våger å påstå at samtalen vil kunne betraktes som en videreføring av Talking to Women, synes det ikke videre usannsynlig at samtalen mellom de to kvinnene, født i henholdsvis 1936 og 1991, vil kunne bidra til å kaste lys over en samfunnsdebatt der hvilke stemmer som skal gis plass, og hvilke stemmer vi ikke ønsker å høre, stadig er blant de mest brennbare spørsmålene som stilles.

Fullt program for festivalen finner du her.

Emma Holten. Foto: Kenneth Nguyen.

Emma Holten. Foto: Kenneth Nguyen.