Om bøygen

bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet litteraturstudier ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved ulike litteraturprogram ved universitetet.

bøygens siktemål er å utfordre den kommersielle litterære institusjonen og skape nye muligheter for litterære utrykk å komme til orde.

bøygen blir utgitt med støtte fra SiOs kulturstyre, litteraturprogrammet ved Humanistisk Fakultet ved UiO, Norsk kulturfond og Fritt Ord, og er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

bøygen har kontor i 8. etasje i P. A. Munchs hus på Blindern, Oslo.

E-post: boygen.bidrag@gmail.com

Postadresse:
bøygen
ILOS
Postboks 1003 Blindern
0317 Oslo

Tidligere numre av bøygen:
2.20 FILOSOFI
1.20 TRANSPORT
3/4.19 KAPITAL
2.19 MISTILLIT
1.19 LYD
3/4.18 GENERASJON
2.18 NABOER
1.18 SMAK
4.17 TRO
3.17 ØKOKRITIKK
2.17 ESSAY
1.17 DYRISK
4.16 HISTORIEN
3.16 FLUKT
2.16 H*N
1.16 MINNE
4.15 DET HESLIGE
3.15 MYTER
2.15 ETIKK
1.15 NATUR
3/4.14 FESTEN
2.14 TID
1.14
4.13
3.13 BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR
2.13 LITTERATUREN OG DET ONDE
1.13 LITTERATUR OG PSYKE
4.12 SPRÅK
3.12 MAT I LITTERATUREN
2.12 GLEMSEL
1.12 STEDET OG LITTERATUREN
4.11 UREN LITTERATUR
2/3.11 POETIKK
1.11 VINNERE
4.10 MANNENS STEMME I EN KJØNNET DISKURS
3.10 LITTERATURENS VIRKNINGER
2.10 ROM
1.10 RIZHOM
4.09 FILM OG LITTERATUR
3.09 RUS OG DIKTNING
2.09 AKTIVISME
1.09 EN SMAL SAK
4.08 OSLO
3.08 SANGTEKSTER
2.08 ALIAS
1.08 EUROPEISK SAMTIDSPOESI I GJENDIKTNING
4.07 TIDSSKRIFT
3.07 FRA MEG TIL DEG
2.07 UTØVELSE
1.07 SHOTS