Vi søker bidrag til #1 2020 «Transport»

Skrevet av

Et av de første eksemplene på transport i verdenslitteraturen finner vi i Odysseen, hvor helten Odyssevs lange hjemreise fra krigen i Troja skildres. Siden kan vi finne flerfoldige transport-motiv i litteraturen: Dag Solstads T. Singer setter seg på toget, Rachel Cusks forteller møter mennesker på reise – både fysisk og metaforisk –, Ezra Pound betrakter menneskemassen på metro-stasjonen og Gustave Flaubert lar Emma Bovary og hennes elsker kaster seg over hverandre i en kjørende vogn med nedrullede gardiner.

Transport kan handle om bevegelse og mobilitet, og om hvem som har mulighet til å forflytte seg og utforske kjente og ukjente steder. Med den industrielle revolusjonen ble nye transportmidler som tog og t-baner viktigere, byene ble tettere befolket og litteraturen ble preget av en reaksjon på moderniteten. Gjorde økt tilgang til ulike transportmidler menneskene friere? Eller er transport i dag først og fremst forbundet med forurensning og klimakrise?

Er det en motsetning mellom transport som en nødvendighet og transport knyttet til rekreasjon og reise? I dagens politiske debatter blir bilen trukket frem som et symbol på opprør – kan man finne igjen noe av frihetsfølelsen som knyttes til bilen i litteraturen, for eksempel i bøker med roadtrip-motiv?

Til vårt neste nummer søker vi fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som på en eller annen måte tematiserer transport. Alle tekster sendes i Word-format. Vi søker også illustrasjoner, og disse må være mellom 1 og 5 MB. Send dine bidrag til boygen.bidrag@gmail.com innen 20. januar.