bøygen søker tekster og illustrasjoner til #1 2018

Skrevet av

Har du god smak? Og hvordan kan du vite at du har det?

Å skille mellom god og dårlig smak har alltid vært essensielt i litteraturkritikken. Vi vurderer kontinuerlig litteratur vi leser, og utøver smaksdommer. Noen ganger er vurderingene våre lette å begrunne, mens andre ganger er det vanskeligere å forklare hvorfor noe faller i smak. Våre litterære preferanser vil bygge på hvilke kriterier vi legger til grunn for god litteratur.

Kriteriene for å vurdere smak har endret seg gjennom historien. I Of the Standard of Taste (1757) knyttet David Hume smaken til objektive kriterier, og mente at det finnes «noe» ved enkelte verk som gjør dem objektivt bedre enn andre. Immanuel Kant forflyttet fokuset fra objektet til den subjektive erfaringen, og så på smak som evnen til å dømme hva som er skjønt. Pierre Bourdieu mente smak er kulturbestemt, og skapte et skille mellom «folkelig» og «distingvert» smak. Disse fordommene sitter nok igjen hos mange i dag, men har de «distingverte» egentlig bedre smak enn andre?

Til vårt neste nummer søker vi fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som på en eller annen måte tematiserer smak. Vi søker også illustrasjoner som tolker temaet, da gjerne også i mer konkret forstand. I tillegg til tekster om den litterære smaken, åpner vi også for andre tolkninger av temaet. Kanskje du vil utøve smak i en anmeldelse, skrive et dikt om avsmak, eller bidra med en novelle om dårlig smak i kjærlighetslivet? Hva du velger å skrive er en smakssak, men alle bidrag bes sendes inn til boygen.bidrag@gmail.com innen 18. februar.

Lykke til!
Vennlig hilsen bøygen-redaksjonen