bøygen søker tekster og illustrasjoner til #4/2016 HISTORIEN

Skrevet av

vintage-1216720_960_720 Før vår moderne forståelse av litteratur bestod skjønnlitteraturen av én ting: muntlig fortellerkunst. Nye generasjoner av norske forfattere har blitt beskyldt for å undervurdere den gode gamle fortellingen. Når neste nummer av bøygen lyses ut, er det blant annet fortellingens manglende plass i samtidslitteraturen vi ønsker å undersøke. Bør all god skjønnlitteratur ha en tydelig historie, eller har den store fortellingen forsvunnet med klassikerne? Er den nye generasjonen forfattere for innadvendte og lite samfunnsorienterte? Forsvinner fortellingen i skyggen av språket? Hvilken stilling har plottet i samtidslitteraturen? er det forbeholdt kriminalromanen?

Må forfatterens liv komme til uttrykk i teksten, eller går det an å dikte opp et nytt jeg, helt fri fra forfatteren? Hva er fakta og hva er fiksjon i erindringslitteraturen, og har det egentlig noe å si? I bøygen mottar vi en overvekt av skjønnlitterære tekster vi tolker som sterke personlige erfaringsskildringer, men uten noen tydelig historie. Vi ser en lik tendens i samtidslitteraturen, hvor den plotløse romanen herjer blant norske forlags publikasjoner. Er forfatteren i dag avkoblet fra verdenshistorien, samfunnet og alt som ligger utenfor den personlige erfaringen?

Vi søker også fagtekster og essays som utforsker forholdet mellom fakta og fiksjon, mellom faktiske historiske hendelser, og hvordan de behandles i litteraturen. Hvor går grensen mellom historieskriving og skjønnlitterær skriving?

Til vårt neste nummer søker vi både fag- og skjønnlitterære tekster som på en eller annen måte belyser dette temaet. Vi tar i mot dikt, prosatekster, noveller og alt mellom, samt artikler og essayer, fragmenter og anmeldelser. I tillegg er vi interessert i illustrasjoner og fotografier som i større eller mindre (eller ingen) grad passer til tema.

Send inn til boygen.bidrag@gmail.com innen 14. november.