Skjønnlitterær skrivekonkurranse i samarbeid med BokTorsdag

Skrevet av

bøygen og BokTorsdag inviterer til skjønnlitterær skrivekonkurranse

  TEMA: TILLIT

   Tillit. En forbinder fenomenet med en håpefull tro på at det vil gå oss vel. Som mennesker og dyr må vi forholde oss til individene, strukturene og naturen rundt oss. Vi er del av forskjellige relasjoner – relasjonen mellom to nyforelskede, mellom stat og individ, mellom far og datter, menneske og skjebne – og her utsetter vi oss for en risiko.

   Det er noe blottstilt ved å skulle utvise tillit, en har ikke lenger all makt over egen situasjon og eget velbefinnende. Men så hender det likevel, at vi ser forbi risikoen og lever i troen, i håpet, i tillit til at den andre vil ivareta våre behov og interesser. Tillit, eller mangel på sådan, har en enorm kraft til å forme relasjoner mellom individ og omgivelser.

   Temaet for konkurransen kan føles som en utfordring, og kanskje også et brudd med mye av vår samtidslitteratur. I Morgenbladet den 29. august, skrev Margunn Vikingstad følgende:

   «I meldinga av Carl Frode Tillers Innsirkling 3 spurde Morgenladets Ane Farsethås sist veke om det er mogleg å skrive om tru og tillit i ei samtid som på mange måtar er prega av politisk apati og misantropi. Å lese om Lydias fornemming for lyst gir meg tru på ein plass for det håpefulle i samtidslitteraturen.»

   Bøygen og Boktorsdag ønsker å videreføre denne tankeøvelsen, og inviterer derfor til skjønnlitterær skrivekonkurranse.

   Hvordan definerer du tillit? Hvordan vil du integrere fenomenet i din tekst?

   Sjanger er valgfritt, men teksten bør ikke overskride 10 sider.

   Sendes til boktorsdag@gmail.com innen 1. november.

   De beste tekstene vil bli trykket i bøygen og forfatterne invitert til en kveld med opplesning og samtale. Hovedvinneren får dessuten et abonnement på bøygen og et gavekort på bøker.