Bøygen søker tekst

Skrevet av

Tema for neste nummer er: Tid. Innleveringsfrist er 15. april, og du kan sende bidrag, spørsmål, tips eller lignende til boygen-redaksjonen@ilos.uio.no.

Bøygens neste nummer søker fagprosatekster og skjønnlitteratur til temaet tid.

Alle tenkelige språkaktige og publikasjonsvennlige, skjønne, sanne og gode uttrykk, tas imot med stor takk! Bøygenredaksjonen består av masterstudenter på forskjellige litteraturprogram ved UiO, og kommer til å gi grundig og konstruktiv tilbakemelding til alle som bidrar.

Siden tiden er et så overgripende og fellesmenneskelig fenomen, ønsker vi oss en så tverrfaglig profil som mulig. Sak- og fagprosa bør berøre tema på mer eller mindre konkret måte, mens skjønnlitterære bidragsytere står friere til å skrive seg inntil temaet på sine egne måter.

Det er utallige måter å forholde seg til fenomenet på – tiden er noe hver av oss forholder seg til på sitt enkelte vis, samtidig som vi forholder oss til en slags objektiv tid. Det er med andre ord bare å skrive. Kosmologiske, filosofiske, idehistoriske, antropologiske, psykologiske, lingvistiske, teologiske,…, litteraturvitenskapelige refleksjoner, meditasjoner, fragmenter, dikt, filmer og
andre uttrykk – alt er lov.

Vennlig hilsen

Redaktørene for bøygen 2/2014

Ivar Moberg og Bjørn Berge