Om

bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet litteraturstudier ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved ulike litteraturprogram ved universitetet.

bøygens siktemål er å utfordre den kommersielle litterære institusjonen og skape nye muligheter for litterære utrykk å komme til orde.

bøygen blir utgitt med støtte fra SiOs kulturstyre, litteraturprogrammet ved Humanistisk Fakultet ved UiO, Norsk kulturfond og Fritt Ord, og er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Kontakt

bøygen har kontor i 8. etasje i Niels Treschows hus på Blindern, Oslo.

E-post: boygen.bidrag@gmail.com

Postadresse:
bøygen
ILOS
Postboks 1003 Blindern
0317 Oslo