Poesi, politikk og levd liv

Skrevet av

Athena Farrokhzad:
I rörelse
Albert Bonniers förlag, 2019, 90 s.

Athena Farrokhzad debuterte i 2013 med diktutgivelsen Vitsvit, et poetisk verk strukturert som en dialog mellom jegets familiemedlemmer. Farrokhzads nyeste diktsamling, I rörelse, skiller seg fra debuten ved at den er en samling av forskjellige dikt, hvorav flere er skrevet til ulike anledninger. Det er likevel flere tematiske likheter mellom de to verkene. Ett fellestrekk er den fremtredende språkkritikken. I Vitsvit skriver Farrokhzad «Min bror sa: Det enda språk du kan fördöma förgripelsen på är förgriparens språk / och förgriparens språk är ett språk som uppfanns för att rättfärdiga förgripelsen» (Farrokhzad, 2016 [2013], s. 62). Språket er åstedet for overgrep og vold, og i Vitsvit er ordene bokstavelig talt hvite. Samtidig stiller verket det rasistiske samfunnet mot veggen nettopp gjennom språket. 

Språkkritikken er også til stedet i I rörelse. I diktet «Bläck är det skarpaste krutet» opponerer Farrokhzad mot en naiv forståelse av at «pennen er det sterkeste våpen». Hun understreker at det finnes en materiell virkelighet utenfor språket, og at vi ikke må glemme at «makt är makt». Gjennom diktets språk oppfordres leseren til å rette blikket mot virkeligheten som finnes utenfor diktet. Dette er et godt metapoetisk grep, som tydeliggjør at litteratur aldri er skrevet i et vakuum. 

Samtidig finnes det i språket også muligheter til å «skrive om». Det er et potensiale i språket, som ligger i nettopp «rörelsen». I bokens etterord skriver forfatter Lars Raattamaa om poesiens muligheter til å igangsette noe nytt, noe annet: «Dikten är den förbjudna utopien». Poesi speiler samfunnet, men kan også peke utover mot en utopisk fremtid ved å gjøre leseren oppmerksom på urettferdighet og overgrep. Utopien er for Lars Raattamaa revolusjonen, og han skriver at: «Revolutionen är i rörelse». Drømmen om den omveltende revolusjonen deler også Athena Farrokhzad, og venstresidepolitikk er en gjennomgående tematisk linje i forfatterskapet. Vitsvit åpner med: «Min familj anlände hit i en marxistisk idétradition» (Farrokhzad, 2016 [2013], s. 7). Denne idétradisjonen spøker fortsatt bak flere av diktene i I rörelse. 

Den mest fremtredende av diktsamlingens marxistiske spøkelser er Rosa Luxemburg. I «Brev till Europa» skriver Farrokhzad: «När jag går längs Landwehrkanal viskar Rosa Luxemburg att hon fryser». Rosa Luxemburg var polsk-tysk revolusjonær filosof og aktivist. I januar 1919 ble hun drept av tyske frikorpssoldater og dumpet i Landwehrkanal. Rosa Luxemburg var på mange måter en utypisk politisk frontfigur. Som kvinne, jøde og dels funksjonshemmet tilhørte hun grupper som ikke kom til ordet uten kamp. Selv om hun på mange måter var en minoritet, var hennes primære fokus betydningen av massene. Hun er særlig kjent for sine teorier om massestreiken, og i diktet «Slå tillbaka» baserer Athena Farrokhzad seg på Luxemburgs tekst Masstrejk, parti och fackföreningar. Diktet er presentert som en lyrisk bearbeiding av denne teksten, og den er skrevet av Farrokhzad til forsvar for streikeretten. Farrokhzad har med andre ord lyttet til Rosa Luxemburgs hviskende ord, og bruker poesien til politisk agitasjon. Med utgangspunkt i Luxemburg kobler hun den politiske samtiden til en politisk bevegelse som har lengre historiske røtter, noe jeg synes styrker alvoret i diktets politiske tematikk.

«Slå tillbaka» er preget av et håp om at små bevegelser kan føre til større omveltninger: «Slå tillbaka: när stenen en gång satts i rullning kan den inte stoppas» (s.73). Diktet er, som mange av tekstene i samlingen, en oppfordring til kamp. For det er en faktisk, virkelig kamp, som kjempes både i og utenfor diktene. Et annet dikt, «För Joel», henvender seg for eksempel til den fengselsdømte antifacisten Joel Bjurströmer Almgren. «No pasarán» er tilegnet Malmøs antifascister, og i dette diktet er det tydelig at samlingens tittel blant annet refererer til folkerørsler og massemobilisering: «Säg något om rörelse som förvandlar oss till många». Det lyriske jeget er erstattet av et «oss». Flertallspronomenet rommer de aller fleste, men ikke én spesiell gruppe: «Var bor riskkapitalisterna? Inte vet jag. / Men här bor de i alla fall inte». I Farrokhzads dikt etableres altså «oss» og «de andre», men det er nettopp de som sitter med pengemakten som er «de andre». 

Flere av diktene i samlingen er skrevet til ulike anledninger, grupperinger og folk i Farrokhzads omgangskrets. Kommentarene bakerst i boken opplyser om dette, og de utvider forståelsen av diktene. Det det er nærliggende å forestille seg at enkelte av diktene, for eksempel «Förlorarnas fest» er skrevet for å deklameres i kameratslige lag: «Det här är en sarg; släpp den och kom in i leken. / Det här är en förlorarnas fest; en dag utropar vi segern. / Det här är en sång till segern; jag kan inte fatta att vi fick den». Diktene tematiserer kollektivismen, samtidig er det tydelig at flere av dem har utspring fra nettopp de kollektive bevegelsene. 

I rörelse er også en metakritisk diktsamling ved at Athena Farrokhzad påpeker at ikke alle har rett til å tale og til å være kunstner. Dette er kanskje tydeligst i diktet «Reduktionen»:

det värsta är att rätten att tala / om ingenting i en död form / aldrig kommer att vara förbehållen mig / att misstaget är mitt / för jag trodde att jag skulle betraktas som jämlike / om de kände igjen mig som konstnär / men de kände inte igjen mig som konstnär / eftersom de inte betraktade mig som jämlike

Det kan være problematisk å tolke det lyriske jeget som tilsvarende den biografiske forfatteren, men akkurat i dette tilfellet oppfordrer diktsamlingens baksidetekst til nettopp dette: «I rörelse är en samling fristående dikter skrivna till och genom de gemenskaper som format Athena Farrokhzads liv och poesi». Det er altså en samhørighet mellom levde livserfaringer og det poetiske uttrykket. En interessant detalj er at bokens tittel ikke er kursivert i baksideteksten. Kan det være et virkemiddel for å understreke at det poesien ikke er noe eget, separert fra samfunnet, politikken og det levde livet?

Samlingen avsluttes med titteldiktet, og avslutningsstrofen lyder: «Skriv om, skriv om. Den nya dagen gryr. / Deras fantasier om oss har gått överstyr». Strofen rommer håpet om revolusjonen, men også kritikken mot språket som er nødt til å omskrives. Jeg leser Athena Farrokhzads poesi som et vellykket forsøk på å fremvise sammenhengen mellom poesi, politikk og egne livserfaringer. I rörelse kan leses som et kampskrift, men også som en poetikk. Farrokhzad poesi er politisk, fordi poesien alltid er politisk i en eller annen form.