(krittfragment #2 ♦)

Dikt Skrevet av


lysherrene, mislykkede i sine kall, allierte seg med de
digitale alkymistene og skapte den nye orden, det totale
marked

alltid opplyst, alltid tilgjengelig
et marked flettet inn i fiberkablene og nervene og alle
irrgangene, et allestedsnærværende felt, en åpen plass der alt
kjøpes og selges og reglene settes av en grå masse digitale
visjonære valgt ved lydløs akklamasjon
i nettverkssivilisasjonen der eksponering er løsenordet,
der alt skal frem i lyset, her skal det bare være lys

lyset fra generalenes arbeidslamper, lyset fra haukenes
tegnebrett, lyset fra stormtroppenes lykter

alt skal frem i lyset, alt skal være lys

så frem med dine eiendeler, dine hemmelige notater, vis
oss dine skjulte bevegelser, dine sår

gudene og maktene og myndighetene har tatt lyset og elsker lyset og
flombelyser verden, alt skal være lys