Tidsskriftet Bøygen søker bidrag til neste nummer

SKEIV

I anledning skeivt kulturår og femtiårsmarkeringen for avkriminaliseringen av sex mellom menn i Norge, ønsker vi i dette nummeret å rette søkelyset mot skeiv litteratur – hva enn det er?

At litteratur er skeiv, kan bety forskjellige ting. Det kan være knyttet til seksualitet, men også kjønnsuttrykk, identitet, språk og filosofi. Ordet skeiv som fellesbetegnelse for lhbt+, er relativt nytt begrep, men normbrytende personer og deres historie har alltid vært der, om ikke synlig, så alltid der.

Litteraturhistorien er kanskje den viktigste dokumentasjonen vi har av nettopp skeiv historie, fordi det har vært et rom hvor skeive liv har blitt skrevet og bevart for ettertiden. Dette ser vi i klartekst hos den oldtidsgreske lyrikeren Sapfo som skrev eksplisitte kjærlighetserklæringer til sine elskerinner, i romanen Maurice der E.M. Forster skriver om homoseksuell kjærlighet på det tidlige 1900-tallet, og i det norske pionerverket Opp alle jordens homofile av Gerd Brantenberg, for å nevne noen. Det som likevel kjennetegner den skeive litteraturen, er at den nettopp ikke alltid har vært eksplisitt. Skeive har tatt i bruk kodet språk, symboler og hemmelige tegn for å skape et rom for de historiene samfunnet ikke har tålt. Et kroneksempel på skeivt kodespråk må være dagbøkene til Ann Lister (f. 1791), kjent som den «første moderne lesbiske». Hun tok i bruk greske bokstaver og kompliserte formler, for å kunne skrive om sine intime forhold til borgerskapets kvinner.

Litteraturen speiler samfunnet og forteller oss noe om sin egen samtid, dette blir tydelig i den skeive litteraturens motstemme til det konvensjonelle. Hvordan har det skeive blitt behandlet i litteraturen og hvordan blir det behandlet i dag? Hva er egentlig skeiv litteratur og hvordan kommer skeivhet til uttrykk gjennom språk og form?

I dette nummeret av Bøygen ønsker vi å utforske Skeivhet i alle dens former og utsigelsespunkter. Vi søker fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider. Alle tekster sendes i Word-format. Illustrasjoner må være mellom 1 og 5 MB.

Frist for tekstbidrag 10. mai

Frist for illustrasjoner 12. juni

Send til: boygen.bidrag@gmail.com