Bøygen søker bidrag til vårt neste nummer

tema: TBA

Vi inviterer deg til å sende inn bidrag til bøygens neste nummer, og tar imot både skjønnlitteratur, fagtekster og illustrasjoner. Kjenn din besøkelsestid, og send oss ditt bidrag til boygen.bidrag@gmail.com

Alle tekster sendes i Word-format. Illustrasjoner må være i .jpg eller .pdf, mellom 1 og 5 MB.

/

RETNINGSLINJER OG TIPS: Skriv for Bøygen