Bøygen søker bidrag til vårt neste nummer

Tidsskriftet Bøygen søker bidrag til neste nummer

DET OKKULTE

Ordet okkult kommer fra latin og betyr ‘skjult’. Det blir ofte brukt i betydningen skjult kunnskap og refererer spesifikt til et studium om dypere åndelig virkelighet, det overnaturlige. Når man tenker på det okkulte, tenker man ofte på ritualer, magi og mørke. Selv om okkultisme var til stede allerede på 1400- og 1500-tallet, da i form av alkymi, hadde den særlig en oppblomstring på 1800-tallet som en reaksjon på opplysningstiden og et ønske om mystikk. 

Denne mystikken har gjenklang i den gotiske litteraturen fra samme perioden, der det skjulte blir forsøkt avdekket gjennom en forening av vitenskap og det overnaturlige, som Shelleys Frankenstein. I nyere tid finnes utforskningen av det skjulte gjennom en bevegelse innover, blant annet i Prousts tematisering av tidens gangs innvirkning på menneskesinnet i À la Recherche du temps perdu. Forfatter H. P. Lovecraft, som er mest kjent for sin filosofiske og psykologiske skrekklitteratur, har vært inspirasjonskilde for flere samtidige okkulte og nyreligiøse bevegelser, med blant andre en av de mest kjente figurene innenfor den okkulte sfæren, Aleister Crowley. Sjangere som science fiction og fantasy opererer ofte med mørke temaer som kan knyttes opp til det okkulte. Karl Ove Knausgård tematiserer også det okkulte gjennom uforklarlige hendelser og fascinasjon rundt ideen om udødelighet i sin nye bokserie med Morgenstjernen og Ulvene fra evighetens skog.

Med nyere tids nyreligiøsitet har det okkulte fått en oppsving. Man kan gå på polet og kjøpe biodynamisk vin, man kan kjøpe tarotkort og krystaller på de fleste gatehjørner, man kan ha astrologiske apper på mobilen som ut ifra planetenes plassering på et gitt tidspunkt kan fortelle hvorfor nettopp du er sånn som du er (ja, du har månen i tyren? Det er derfor du er så sentimental). Kanskje er det noe med okkultismens holistiske tro på en gjensidig korrespondanse og sammenheng som virker appellerende i en tid hvor mye føles usikkert?

Vi søker tekster som tematiserer det okkulte, det mørke, skjulte, mystiske. Send oss fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som sendes i Word-format. Vi søker også illustrasjoner, disse må være mellom 1 og 5 MB.

Innsendingsfrist for tekstbidrag er mandag 7. februar

Innsendingsfrist for illustrasjoner er mandag 14. februar

Send til: boygen.bidrag@gmail.com