Vi søker bidrag til #2/2021: FRAMTID

Skrevet av

Vi er i gang med vårt andre nummer for 2021, og vil gjerne ha bidrag! Trykk for å lese utlysningstekst.

Det som ligger fram i tid er en kilde til undring og uro, til håp og frykt, eller for noen bare resignasjon. Litteraturen kan åpne for forestillinger og følelser rundt det som ligger framfor oss. Og den kan gjøre det med profetisk autoritet, pessimistisk apati og visjonært mot – fra Bibelen til Kafka, fra 60-tallets visesangprofetier til science fiction og dagens bestselgende anskueliggjøringer av økologisk apokalypse.

I perioder som den vi er inne i nå, er det kanskje flere grunner til å løfte blikket framover i tid, også litterært. Pandemi og økologisk krise gjør framtiden akutt, og nåtiden forpliktes av en mørk framtidshorisont. Litteratur kan advare mot måten vi lever livene våre på. Eller den kan inneholde drømmen om en annen virkelighet. Den kan ha også ha en gjenopprettende kraft etter kriser som krig, terror og død. 

Det hersker dessuten usikkerhet om litteraturens fremtid. Hvordan kommer vi til å publisere bøker i fremtiden, hvordan forandrer teknologien leserens engasjement, og hvilken rolle får litteraturkritikken og litteraturvitenskapen i alt dette?

I dette nummeret av Bøygen ønsker vi å utforske fenomenet FRAMTID. Vi søker fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som tematiserer framtid eller forholdet mellom framtiden og litteraturen. Alle tekster sender i Word-format. Vi søker også illustrasjoner, og disse må være mellom 1 og 5 MB.

Bidrag sendes til boygen.bidrag@gmail.com innen nær framtid: 16. mai.