Bøygen søker bidrag til vårt neste nummer med tema LATTER!

Skrevet av

Det er ingen vits – til vårt neste nummer søker vi tekster som tematiserer «latter». Og det handler om latter i sin utvidete forstand: det komiske, surrealistiske, karnevalske, spottende – intet lattervekkende er oss fremmed. Fagtekster, skjønnlitteratur og selvsagt illustrasjoner ønskes innen 20. september.

Alle kjenner til latteren; dens forløsende kraft når vi innser at vi har gjort noe dumt, eller når vi befinner oss i en klein situasjon. Den kan være lettsindig og lystig, ofte forbundet med fest eller forelskelse. Latteren kan forene oss når vi samstemmer i den, eller segregere oss når den spottende latteren rettes mot individer eller grupper.

Bakhtin skriver i artikkelen «Rabelais and his world» om karnevalets nivellerende kraft, som på én gang latterliggjør samfunnets hierarkier og, igjennom latteren, lar dem bestå. Dermed blir latteren ofte subversiv og grenseoverskridende; den kan være rettet mot mennesker plassert utenfor normen, så vel som normen selv.

Det er ofte blitt påpekt at Jesus aldri lo. Latteren tilfaller djevelen, og er ofte merket med det sataniske. Også den gale ler; den forsmådde, heksen og de som faller utenfor samfunnet bindes alle sammen av den urovekkende latteren. I barnelitteratur og i film finner vi eksempelvis den ondes latter – i form av den forløsende gleden av å forbryte seg imot det som er etablert som godt og sant.

Aristoteles skriver at av alle levende vesener er mennesket det eneste som er i stand til å le. Den som ler står gjerne plassert utenfor, og med distansen evner den leende å se det komiske i en situasjon. Latteren kan knyttes til intelligens, eller til en form for beskyttelse, den kan være en høy hest å sette seg på eller et skjold å gjemme seg bak. Latteren blir også satt i forbindelse med det lavkulturelle, til det kroppslige og det groteske. For Aristoteles er latteren knyttet til det heslige, men ikke til smerte.

Samtidig ler vi ofte når det forferdelige eller absurde trer inn i vår tilværelse – latteren kan være upassende eller forstyrrende. Den snitter hull i det alvorlige, og blottlegger egen eller andres sårbarhet. Den avvæpnende latteren kan ende i gråt, som vi så mange ganger har sett i litteraturen eller på film. Grensen er hårfin – gråten og latteren blir, som tragedien og komedien, gjerne to sider av samme sak og står i et gjensidig spenningsforhold.

Vi søker tekster som kan få oss til å le, men også tekster som tematiserer latteren eller det latterlige. Send inn bidrag i Word-format til boygen.bidrag@gmail.com innen d. 20. september 2021. Vi søker også illustrasjoner der må være mellom 1 og 5 MB.