Vi søker bidrag med tema FILOSOFI til neste nummer av Bøygen

Skrevet av

I anledning et samarbeid med litteraturtidsskriftet Filosofisk supplement vier vi neste nummer av Bøygen til tema FILOSOFI

Filosofi og litteratur er to nære fenomener. Hva litteratur er, hvordan vi skal lese litteratur og, ikke minst: hva som gjør litteraturen god, er alle filosofiske spørsmål som forfattere og litteraturlesere kan beskjeftige seg med, og litteraturforskere forholde seg til. 

Aristoteles, Jean-Jaques Rousseau, Simone de Beauvoir er bare et bitte lite knippe av de navnene som har hatt stor innflytelse på tenkningen, både for og gjennom litteratur. En rekke akademikere, forskere og forfattere har også operert i en gråsone mellom litteraturteori og skjønnlitteratur; Roland Barthes og Walter Benjamin er to eksempler. I tillegg er grunnleggende spørsmål knyttet til sannhet, kjærlighet, relasjon mellom språk og virkelighet sentrale tema i både roman-, essay- og lyrikksjangeren, i dag såvel som i nær og fjern fortid. 

Litteratur-, idé- og filosofihistorien er tett sammenvevd. Idéhistorisk har gjennombrudd i filosofi og vitenskapsteori hatt stor innvirkning på samfunnets litteratursyn, forståelse av forfatterrollen, men også omvendt: litterære verk som Emilé, Faust og Prosessen tok ikke bare opp i seg datidens idéstrømninger, men bidro også til å forme dem. 

Har filosofene noe å lære av litteraturforskerne eller omvendt? Hvordan påvirker dagens nytenkning innenfor transhumanisme, økologi og feminisme samtidslitteraturen? Hva er relasjonen mellom litteratur og virkelighet? Påvirker estetikken etikken og motsatt? Hva er god litteratur?

Til vårt neste nummer søker vi fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som på en eller annen måte tematiserer filosofi eller relasjonen mellom litteratur og filosofi. Alle tekster sendes i Word-format. Vi søker også illustrasjoner, og disse må være mellom 1 og 5 MB.

Send bidrag til boygen.bidrag@gmail.com. Frist for innsending er 15.april.