Vi søker bidrag til #3/4 2019 «kapital»

Skrevet av

BØYGEN SØKER TEKSTER OG ILLUSTRASJONER TIL NESTE NUMMER

#3/4 2019: Kapital

Hvilken rolle spiller kapital, penger og økonomi i og for litteraturen? Penger (og mangelen på det) henger sammen med klasse, status og muligheter, og kan være en sterk drivkraft bak handlinger. Både rikdom, fattigdom, gull og grønne skoger har vært sentralt for tematikken i flere av kjentde verk, som blant annet Sult av Hamsun og Spilleren av Dostojevskij. 

Tore Renberg gikk tidligere denne måneden ut i “pocket-streik” på grunn av lave royaltysatser knyttet til pocketutgivelser. Forfatteren ønsker en høyere lønn for strevet, men kan det føre til lavere salgstall? Og hvilke forutsetninger ligger til grunn når forlagene gir ut bøker skrevet av influencere? Er det bare penger i banken, eller et håp om et nytt og større boklesende publikum?

Det økonomiske aspektet er viktig i både produksjon og konsumering av litteratur, men hvordan kommer ellers dette tema til uttrykk i litteraturen? Til vårt neste nummer søker vi fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, gjerne også kortere, som på en eller annen måte tematiserer penger. Alle tekster sendes i Word-format. Vi søker også illustrasjoner, og disse må være mellom 1 og 5 MB.

Alle bidrag sendes til boygen.bidrag@gmail.com innen 1. september.