bøygen søker bidrag til #4/2017 TRO

Skrevet av

FRIST: 1. NOVEMBER

«Driv gjøn med Gud – han liker det, / Bare de late lar det være»
Sigitas Geda i Mammutenes fedreland

Så lenge vi mennesker har fantes, har vi søkt etter en mening med tilværelsen. Det er derfor naturlig at denne higenen har kommet til uttrykk opp gjennom litteraturhistorien, i all slags litteratur.

Selv om Nietzsche på slutten av 1800-tallet erklærte Gud død, lever troen som fenomen videre, noe som manifesterer seg i litteraturen også i dag. Flere av de moderne skriftspråkene har oversettelse av religiøs litteratur som bakgrunn, og tradisjonene innenfor skriftreligionene har gjort oss oppmerksomme på hvor sentral fortolkningens rolle er i møte med tekster.

I lange tider har kristendommen vært en bauta i vestlig kultur og litteratur, men i løpet av de siste århundrene har denne posisjonen blitt utfordret, sist gjennom postmodernismens brudd med de store fortellingene. Bibelske historier og motiver som før var velkjente, er ikke lenger enn del av allmennkunnskapen. Når en leser skjønnlitteratur uten å ha kjennskap til disse referansene, kan en gå glipp av viktig meningsinnhold, og bli blind for hvor gjennomsyret vestlig litteratur er av bibelsk tankegods, noe Northrop Frye påpekte i The Great Code (1982).

Heller enn at religionen har blitt overflødig, har en i det senere sett en større bredde av forskjellige typer tro i samfunnet og litteraturen. Folk tror på en gud, en høyere makt, livet før eller etter døden, eller noe helt annet. I det hele tatt: Folk tror. En kan komme til tro, slutte å tro og kritisere tro. Det finnes vantro, avtro og overtro. Begrepet tro kan innebære mye mer enn å ta del i organisert religion, og det å tro er ikke en låst størrelse.

Til det neste nummeret vårt ønsker vi oss tekster som omhandler tro og litteratur. Les en religiøs tekst og reager. Skriv en tekst om tro, eller utfold deg innen en religiøs sjanger (skriftemål, salme, lignelse, klagesang, myte, koan, osv.). Utforsk religiøse motiver og symboler, religiøs retorikk og språkbruk. Vær glad i Gud eller sint på Gud, glad i gud eller sint på gud.

Vi tar imot både fag- og skjønnlitterære tekster på opptil ti sider. I tillegg er vi interessert i illustrasjoner og fotografier som kan passe til temaet. Send inn bidraget ditt innen 1. november til boygen.bidrag@gmail.com.