bøygen søker tekster og illustrasjoner til #3/2017 ØKOKRITIKK

Skrevet av

Økokritikk er et relativt nytt felt innen litteraturforskningen, som kan tenkes å springe ut fra en økende politisk bevissthet rundt global oppvarming som en konsekvens av menneskets rovdrift på naturen. Økologisk litteratur og litteraturteori har vært på fremmarsj de senere årene – noe som kanskje ikke er overraskende om man tar hele den økende trenden mot å leve «grønnere» og mer miljøbevisst i betraktning.

Økokritisk teori handler i bred forstand om hvordan økologiske problemstillinger kommer til uttrykk i litteraturen. Helt fra opplysningstidens humanistiske vending, der man oppvurderte den menneskelige fornuftstenkningen – og motsatt nedvurderte mer «naturlige instinkter» som følelser og intuisjon – kan det antroposentriske natursynet sies å ha vært gjeldende i vestlig verdensforståelse. Økokritikk er en systemkritisk teori som utfordrer dette synet. I de senere årene har vi sett en bølge av forfattere som skriver om naturen og klimaendringene i et politisk perspektiv, og som utfordrer forestillingen om at mennesket befinner seg i sentrum av verden.

I neste nummer av bøygen ønsker vi å utforske hvordan naturen konstrueres i litteraturen, og hvordan språket bidrar til vår forestilling og forståelse av den.

Vi søker fag- og skjønnlitterære tekster på inntil ti sider, som belyser forholdet mellom natur og kultur. I tillegg er vi interessert i illustrasjoner og fotografier som i større eller mindre grad passer til tema. Send inn ditt bidrag innen 10. september til boygen.bidrag@gmail.com.