bøygen søker tekster og illustrasjoner til #1/2017 DYRISK

Skrevet av

skisse_kjb_8Fra Æsops fabler til Brødrene Grimms Rødhette til Kafkas Forvandlingen, Tolstojs hester og Melvilles hval – gjør dyret seg gjeldene i litteraturen. Når neste nummer av bøygen lyses ut er det nettopp dyrene og deres plass i litteraturen vi ønsker å belyse og undersøke.

 

Gjennom den litterære historien har dyret både opptredd i konkret form, og innehatt en betydelig symbolverdi. Dyret og det animalske blir gjerne forbundet med det primitive, det eksotiske og det naturlige. Og kanskje har vi i vår omgang med dyrene satt dem i et motsetningsforhold til oss selv? Likevel, i litteraturen står vi ofte overfor noe dyrisk hos mennesket, samtidig som vi gjerne tillegger dyrene menneskelige egenskaper. Når dyrene snakker og føler på menneskelig vis, får de en opphøyet verdi. Litteraturen kan altså åpne for en forståelse av dyret som et levende vesen sidestilt med mennesket. Eller kan det hende at vi benytter dem kun som speil for oss selv? I litteraturen kan mennesker også innta dyreform, i en sammensmelting eller transformasjon.

 

Dyrene gjør seg også gjeldende i den norske samtidslitteraturen, for eksempel i barnelitteraturen. De har også stor plass i klassisk litteratur – fra russiske folkeeventyr til Bibelen. Dyr kan også bety fabeldyr – de trenger ikke eksistere utenfor den litterære virkeligheten. Noen ganger vekker dyr assosiasjoner til ondskap, som hos Dyret selv – djevelen. Og også i litteraturens teoretiske aspekt med blant annet Jacques Derrida: The Animal That Therefore I Am, og som politisk virkemiddel i George Orwells Animal Farm.

 

Til vårt neste nummer søker vi både fag- og skjønnlitterære tekster som på en eller annen måte belyser dette temaet. Vi tar i mot dikt, prosatekster, noveller og alt mellom, samt artikler og essayer, fragmenter og anmeldelser. I tillegg er vi interessert i illustrasjoner og fotografier som i større eller mindre (eller ingen) grad passer til tema. Send inn ditt bidrag innen 14 Februar til boygen.bidrag@gmail.com

Illustrasjon av Kjersti Johanne Barli.