Bøygen søker tekster om det heslige

Skrevet av

Platon beskrev det gode, det skjønne og det sanne som kunstens treenige mål, men over de siste århundrene har dette gått i oppløsning. Sannheten er ikke nødvendigvis god, og kunsten trenger ikke nødvendigvis være skjønn. For hva med det stygge?

Også det heslige har sin tiltrekningskraft. Baudelaire estetiserer forråtnelsen av en død kropp i «Eit åtsel»: «Flugene flaug rundt den rotne buken/ mens ein svart og glinsande tropp/ av larvar flaut, lik ein slimstraum, forsluken/ på restar av levande kropp.» På hva slags måte vekker det stygge oppsikt? Har synet vårt på hva som er stygt endra seg? Hva er det avskyelige i dag? Og hva er det avskyelig å skrive om? Nettopp det heslige i litteraturen er tema for neste nummer av bøygen.

Carl Frode Tillers beskrivelsen av en manns psykiske lidelser i Skråninga ga lesere i hele Norge frysninger. Overgrep, insekter og vold var med på å sikre han Tarjei Vesaas debutantpris. Kristina Leganger Iversen høstet tidligere i år gode anmeldelser for romanen I ringane, der hovedpersonen ligger på baderomsgulvet i smerter etter å ha tatt abort. Kan beskrivelser av det heslige være like vakkert og tiltrekkende som beskrivelser av det skjønne?

Vi ønsker fagartikler, essays, dikt, korttekster, noveller og anmeldelser som tolker temaet. Vi ønsker også illustrasjoner, og tar gjerne imot porteføljer eller enkeltillustrasjoner hvis du er interessert i å samarbeide med oss. Alle bidrag får tilbakemelding.

Frist for innsending er 10. november, og adressen er boygen.bidrag@gmail.com.