bøygen søker tekster!

Skrevet av

Når vi tar i bruk ordet ”myte” i dag benytter vi det vi det ofte som et synonym til ”forestilling” eller ”illusjon”, og da som en motsetning til fakta. Likevel virker mange myter å være vanskelig å avlive – eksempelvis holdes myten om den lidende kunstneren fortsatt i hevd. Urbane myter, såkalte vandrehistorier, blir omtalt som nettopp myter på grunnlag av deres mangel på troverdighet. For å samle romerne, skulle Vergil skrive deres historie, og Æneiden er full av myter om Roma. Betyr dette at historiene ikke er sanne? Kanskje er det slik at mytene, til tross for deres fantastiske natur, forteller om universelle sannheter?

Begrepet myte betyr nettopp fortelling. Måten vi bruker det på i dag, og selve ordets tilstedeværelse, kan indikere at mytene i samfunnet er fortellinger som blir viderereført, som er levedyktige, til tross for at de kan være ukorrekte. Det er i tråd med mytenes opprinnelige funksjon og betydning. Freud mente at man ved å studere myter kunne avdekke grunnleggende sannheter, men kanskje er det ikke sannheten, men forestillingen om hva som er sant som kjennetegner myten? Mytene, i ordets opprinnelige betydning, skulle gi menneskene svaret på verdens opprinnelse; de er gudefortellinger. Derfor er det heller ikke overraskende at litteraturen gjennom århundrer har hentet inspirasjon fra, og videreformidlet menneskenes forestillinger om verden.

Mytene har gjennom århundrene gitt menneskene en forklaring på alt fra hvordan jorden skapt, til naturfenomener. Over himmelhvelvingen farer Tor i en vogn trukket av to geiter, og når han slår med hammeren sin skaper han lyn og torden. Hvordan påvirker mytene oss i dag? Spiller mytene noen rolle for hvordan vi oppfatter oss selv? Og hvilken rolle har de i den moderne litteraturen? Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss sammenliknet myter fra ulike samfunn, og fant ut at mytene ligner hverandre, mens folkloristen Vladimir Propp på sin side kom frem til at alle russiske eventyr deler den samme grunnlegende strukturen. Er mytenes struktur og motiver noe vi kan kjenne igjen i nåtidens litteratur? Mange forfattere har tatt i bruk mytene som inspirasjonkilde. Tolkien tok i bruk de norrøne og keltiske mytene og virker å være en evig inspirasjon for fantasysjangeren som ofte henter motiver fra mytiske verdener.

Forfattermyter, mytiske motiv, urbane myter, mytiske vesener og mytenes tilstedeværelse i litteraturen er kun noen av temaene vi ønsker å berøre i neste nummer. Kun fantasien setter grenser! bøygen ønsker fagartikler, essays, dikt, korttekster, noveller og anmeldelser som tolker temaet. Vi ønsker også illustrasjoner, og tar gjerne imot portefølje eller enkeltillustrasjoner hvis du er interessert i å samarbeide med oss. Alle bidrag får tilbakemelding. Frist for innsending er 20. august, og adressen er boygenbidrag@gmail.com