1/2023 Mat

Dette nummeret av Bøygen utforsker maten i alle dens former og funksjoner.

Bidragene i dette nummeret byr på masse interessant lesning. De skjønnlitterære bidragene viser ulike former for mat i litteratur, fagtekstene undersøker matens ulike funksjoner i litteraturen og fire forfattere funderer rundt ulike bruksområder for maten i litteraturen.

God lesning!