2/2017 essay

bøygen-redaktørene presenterer vårt nyeste nummer ESSAY, som kommer ut 14. juni 2017.

I korrespondansene som ble gjort i forarbeidet til det forestående nummeret av bøygen var det spesielt én ting som ble tydelig: Om essayet finnes knapt nok enighet. Sjangeren er tema for diskusjon på flere plan, det er lite som tyder på at essayet lar seg fange i en eller et par definisjoner. Du vil heller ikke finne et klart svar på hva et essay er her.

Ikke at vi ikke har prøvd. Vi stilte spørsmålet «hva er et essay?» til tre forfattere: Wera Sæther, Ole Robert Sunde og Espen Stueland. Også andre bidragsytere har forsøkt å gripe essayets særmerke: nestor Arne Melbergs “Essähistorie” gir en mangslungen historisk forståelse av sjangeren, som beveger seg fra de klassiske idealene til samtidens internettvirkelighet; Brage Herlofsen kaster et overblikk over essaydebatten, og forsøker, med utgangspunkt i Morten Strøksnes essay-kritikk, å formulere en levedyktig forståelse av en sjanger i stampe.

At det ikke finnes enighet er imidlertid ikke et problem, snarere er det et utgangspunkt for å utforske en sjanger, en modus, et begrep, som ofte tenkes på siden av de rådende litterære sjangrene. Vi har følgelig mottatt et knippe kortprosatekster om alt fra Russland til raker på utstilling, et reisebrev, et elegant sleivspark mot den mannlige debutanten, og personlig refleksjon rundt arkitektur og terror, som alle (kanskje?) rører seg i essayets grenseland.

Men skulle det ikke også gi mening å forstå sjangeren gjennom essayisten? Arild Linneberg og Janne Sund gir korte bilder av Walter Benjamins liv, virke og tankegods. Tor Eystein Øverås tar for seg James Baldwins forfatterskap, og trekker linjer både til Hamsun og Trump. Amund Børdahl skriver utførlig om mennesket Georg Johannessen, om sitt eget forhold til den illsinte bergenseren, og om det norske essayet. Ikke minst har vi en introduksjon til den polske forfatteren Olga Tokarczuks essayistikk, som, skriver Julia Wiedlocha, kan være en nøkkel til forfatterskapet for øvrig.

Så hva er essayet? Som nevnt finnes det knapt nok enighet om dette, og vi er om ikke enda mer forvirret nå. Vi håper at også du vil la deg forvirre – men også begeistre – av de mulighetene essayet inviterer til å utforske.

På vegne av bøygen-redaksjonen ønsker vi deg god lesing!

Eline Hystad, Sunniva Elise Husby Høyning og Even Teistung