1/2014 kjærlighet

Vi feirer våren og solen med en rykende fersk utgave av bøygen! Her kan du lese mer om hva som venter det i det flotte nummeret.

Foto: Emilie Lieblein Røsæg
Foto: Emilie Lieblein Røsæg


Få ting er så vanskelig å sette ord på som kjærlighet. Denne utgaven av bøygen er et forsøk på å gi kjærligheten et språk, uansett hvilken type kjærlighet det er snakk om. Jon Haarberg skriver i «Om Verdens kjærlighet» at vi har lett for å tenke oss kjærlighet som noe konstant og naturgitt. Teksten hans påpeker derimot at kjærlighet har artet seg forskjellig til alle tider, og at kjærligheten ikke er så universell som vi liker å tro. Vi har vært nysgjerrige på kjærlighetens status i samtidslitteraturen, og har derfor bedt flere av fjorårets debutanter om å skrive tekster om kjærlighet. Hilde Østby har skrevet et essay om tolkning av tegn i forelskelse og kjærlighet. Debutantene som har skrevet skjønnlitterære bidrag er Heidi Furre, Erica Löfström, Odd Eirik Færevåg, Gine Cornelia Pedersen og Ylva Ambrosia Wærenskjold.

Helene Voldner skriver om Roland Barthes’ Fragmenter av kjærlighetens språk, og at fragmentet kan være en passende form for å beskrive kjærligheten. Vi har intervjuet Jan Kjærstad, som også er interessert i formspørsmål, og mener en ny romanform er nødvendig for å kunne uttrykke kjærlighet i vår tid. Ellers står vi i fare for å skrive Romeo og Julie om og om igjen, i stadig dårligere versjoner. Men Romeo og Julie er ikke kjærlighetens eneste arketyper. En karakter som er mye brukt i litteraturhistorien er den gammeltestamentlige Samson, som blant andre John Milton og Leonard Cohen har skrevet om. Disse bidrar dessverre ikke i vårt nummer, men Maria Kjos Fonn skriver om Samson som historisk kjærlighetshelt og Dalila som hans femme fatale.

Vi har også fått tilsendt drøssevis av flotte skjønnlitterære bidrag, og er glade for å kunne trykke et utvalg av disse. I tillegg kan du lese anmeldelser av tre aktuelle bøker som alle kan knyttes til temaet kjærlighet.

Vi håper at de teoretiske bidragene kan belyse ulike sider ved kjærligheten, og at de skjønnlitterære bidragene ikke bare forklarer kjærligheten, men også beholder noe av kjærlighetens mystiske og uforklarlige natur.