Mistillit til «de andre»: Om behovet for avkolonisering av akademia

Annet, Faglitteratur

Spørsmålene som underbygger kravet om avkolonisering og som vi må ta utgangspunkt i er «hva anerkjennes som gyldig kunnskap» og «hvem anerkjennes som kunnskapsprodusenter». Avkolonisering er ikke bare et tiltak for å korrigere historiens feilgrep men også et tiltak for å heve kvalitet, øke kunnskap og gjøre utdanningsinstitusjonene våre mer demokratiske. Ligger det ikke i vår akademiske plikt å utvide vår kunnskap og stille spørsmål om hva annet som finnes?

Les videre

Last ned Bøygen #1 2020 TRANSPORT!

Annet

På grunn av korona-situasjonen har vi i Bøygen valgt å dele #1 TRANSPORT digitalt med våre lesere. Last ned årets første utgave av Bøygen her, og nyt tekster om blant annet russisk jernbanefiksjon, transport i den kanoniserte reiselitteraturen og hvordan tekster transporteres på tvers av språk.