bøygen søker tekster og illustrasjoner til #3–4/2018

Bøygen melder

 

GENERASJON

I de stadige forsøkene på å definere, eller kanskje snarere: diagnostisere, en gitt generasjon, synes det å ligge et behov for å ta selve tidsånden på kornet. Når unge i dag omtales som ”generasjon prestasjon”, blir vår tids perfeksjonisme, karakterjag og kroppsfokus umiddelbart uttrykk for noe særegent nåtidig. Generasjonen blir til når den defineres. Derfor er det ikke overraskende at behovet for å finne en generasjonsbetegnende stemme står såpass sterkt. Heller ikke at stemmen ofte forventes å være forfatterens.

Les videre