bøygen søker tekster og illustrasjoner til #1 2018

Bøygen melder

Har du god smak? Og hvordan kan du vite at du har det?

Å skille mellom god og dårlig smak har alltid vært essensielt i litteraturkritikken. Vi vurderer kontinuerlig litteratur vi leser, og utøver smaksdommer. Noen ganger er vurderingene våre lette å begrunne, mens andre ganger er det vanskeligere å forklare hvorfor noe faller i smak. Våre litterære preferanser vil bygge på hvilke kriterier vi legger til grunn for god litteratur.

Les videre