bøygen søker tekster til #3/2016 flukt

Bøygen melder

threesome-952890_960_720Neste nummer av bøygen kommer til å ha temaet flukt.

Noe av det første man tenker på når man hører ordet flukt, er den situasjonen Europa og store deler av verden står overfor, med millioner av mennesker på flukt.

 

Hvordan evner kunsten og litteraturen å fremstille og utfordre dette politiske temaet? Hvem er flyktningfiguren? Hvorfor velger noen å forlate det hjemlige til fordel for en usikker fremtid? Hvordan fremstiller litteraturen tapet av det kjente og møtet med det ukjente?

 

En annen konnotasjon kan være virkelighetsflukten i det å skrive. Hva innebærer det å forlate den verden vi lever i og søke tilflukt i skriften? Er all litteratur virkelighetsflukt? Kan man forstå skrive- og leseakten som en type flukt? Hva er det som gjør litteraturen til et tilfluktsted så mange søker?
Les videre