bøygen søker tekster til #2/2016 h*n

Bøygen melder

h*n

bøygen søker tekster til temaet h*n.

Med h*n er vi interesserte i tekster som utforsker kjønn, kjønnsroller, kjønnsidentitet og de andre kjønnene. Litteratur som tar for seg feminitet, maskulinitet, og ikke-binære kjønnsperspektiv, feministisk litteraturteori, de ulike feminismenes rolle i litteraturen, eller kanskje deres fravær. Vi ønsker et bredt spekter av tekster, det være seg det personlige, det allmenngyldige, det teoretiske, og det som krysser grensene mellom det politiske og det private.
Les videre