Eldre numre til salgs

Bøygen melder

Vi i bøygen har hatt en lite opprydning på kontoret vårt, og jammen fant vi ikke en rekke eldre numre med rivende spennende temaer der! For å kjøpe et enkeltnummer eller abonnement, er det bare å sende oss en mail
Her følger en komplett liste over alle numrene til salgs:

3/1995: Poesi og poetikk
2/1996: Norrønt
3/1996: Kortprosa
4/1996: Reaksjoner på det postmoderne
1/1997: Tegn – Tekst – Tolkning
2/1997: Filmadaptasjon
4/1997: Søren Kierkegaard
2/1998: Aktuelt om drama
2/1999: Ekstase
3/1999: Krig og litteratur
4/1999: Bokanmeldelser og nærlesning av bøker fra 1999
1/2000: Litteratur og virkelighet
2/2000: Krim
3-4/2000: Engasjement
3/2001: Bokanmeldelser og nærlesning av bøker fra 2001
4/2001: Kanon og kvalitet
1-2/2002: Om litterære innfallsvinkler og Jon Fosses forfatterskap
3/2002: Fantastisk litteratur
4/2002: Dag Solstad
1/2003: Edisjonsfilologi (tekstkritikk, tekstforvaltning og utgivelse)
2/2003: Identitet
3/2003: Dansk samtidslitteratur
4/2003: Politisk litteratur
1/2004: Oversettelse
2/2004: Kjønn
3/2004: Litteraturvitenskap som redskap
4/2004: Lesebok 2005: Hva er viktig å lese i dag, og hvorfor?
2/2005: Dialog
3/2005: Svensk samtidslitteratur
1/2006: Forakt
2/2006: Utopi og dystopi
3/2006: Forbi Europa
4/2006: Det folk vil ha
1/2007: Shots (lyrikk og kortprosa)
2/2007:Utøvelse
3/2007: Fra meg til deg (Dette er en spesialutgave: «Vi ga utvalgte forfattere og litterater en utfordring. Vi ba dem skrive i brev- eller dagbokform; aller helst for hånd. Vi ba dem gjøre det så personlig som mulig. Dette er hva de svarte med». Denne kommer innbundet i en dagbok med vedlagte brev i en eske)
4/2007: Tidsskrift
1/2008: Europeisk samtidspoesi i gjendiktning
2/2008: Alias
3/2008: Sangtekster
4/2008: Bøygen <3 Oslo 1/2009: En smal sak 2/2009: Aktivisme 3/2009: Rus og diktning 4/2009: Film og litteratur 1/2010: Rhizom 2/2010: Rom 3/2010: Litteraturens virkninger 4/2010: Mannens stemme i en kjønnet diskurs 1/2011: Vinnere 2-3/2011: Poetikk 4/2011: Uren litteratur 1/2012: Stedet og litteraturen 2/2012: Glemsel 3/2012: Mat i litteraturen 4/2012: Språk 1/2013: Litteratur og psyke 2/2013: Litteraturen og det onde 3/2013: Barne- og ungdomslitteratur 4/2013: Litterær omsetting og den litterære omsettaren 1/2014: Kjærlighet 2/2014: Tid 3-4/2014: Festen 1/2015: Natur 2/2015: Etikk