bøygen søker tekster om etikk

Annet

Antikke guders moralske vrede, skildringer av tabubelagte tema, personframstilling på bekostning av privatliv, moralske verdidommer og spørsmål om liv og død er etiske problemstillinger litteraturen har konfrontert gjennom historien. Hvilke etiske problemstillinger er framtredende i dag, og hvilken plass har den i litteraturen? bøygen #2 2015 søker tekster om etikk i litteraturen og litterære tekster om etikk.

Etikkbegrepet bærer kanskje preg av noe forslitt og moralistisk, med assosiasjoner til politisk korrekthet og exphil-pensum. Samtidig berøres vi daglig av etiske spørsmål i relasjonene rundt oss, i trivielle og eksistensielle livsvalg. Å dømme ut fra etiske hensyn er grovt sagt å foreta en verdidom over hva som er riktig og galt. Hva med det som faller mellom disse polene? Litteraturen har alltid vært et sted der etiske gråsoner får spillerom. På den andre sida har den også fungert som en arena for opprettholdelse av etablerte normer og ”oppbyggelig” adferd.

I de klassiske tragediene ble dårlig moral straffet av gudene, og førte til heltens nederlag. Agnar Mykle og Jens Bjørneboe fikk sine seksuelt eksplisitte romaner forbudt i Norge på 50- og 60-tallet. Tabubelagte temaer har gjennom historien vært tett knyttet til dårlig moral, noe som straffet seg enten for de fiktive personene eller for forfatteren. I 2014 jublet likevel publikum og kritikere over Eline Lund Fjærens debutroman om forholdet mellom en ung jente og en voksen mann. Yahya Hassans polemiske og omstridte Caps lock-oppgjør med det muslimske miljøet i Danmark generelt og faren sin spesielt skapte diskusjon og sørger for hans plass i det litterære Danmark. Finnes det lenger noen tabubelagte temaer¬, og hva er konsekvensen av å skrive om dem?

Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris i 1920, men ga Nobelmedaljen sin til den tyske propagandaministeren Goebbels. Oslo kommune bestemte seg i 2007 for ikke å gi Hamsun sin egen plass for å hedre hans forfatterskap. I 2014 fikk likevel den omstridte Peter Handke Ibsen-prisen. Kan man, og bør man, skille på forfatteren og personen?

I 2008 ble romanen Suverænen av Claus Beck-Nielsen utgitt, der han fremstiller vennen Thomas Skade-Rasmussen Strøbech med fullt navn og ilegger han en litterær personlighet. Støbech gikk til sak, men taper i 2011. Det samme året ble Åsne Seierstad frikjent i lagmannsretten etter å ha blitt dømt for ærekrenkelse etter utgivelsen av Bokhandleren i Kabul. Retten bestemte altså at den kunstneriske friheten er viktigere enn det problematiske ved å utlevere ekte mennesker. Knausgårds Min Kamp–serie solgte i enorme opplag og ble strålende mottatt av leserne og kritikerne. Her blir både familie og venner navngitt og fremstilt på godt og vondt, men serien blir jo fremstilt som en roman. Hvor skal grensen gå mellom kunsten og privatlivets rett?

Etiske dilemmaer, tabubelagte temaer, moralske gråsoner og litteraturens plass i det hele er bare noen av områdene som favnes av etikkbegrepet. bøygen ønsker fagartikler, essays, dikt, korttekster og anmeldelser som tolker temaet. Frist for innsendelse er 20. mai.

bøygen søker tekst!

Annet

Neste nummer kommer i juni og skal handle om ETIKK.

Temaet er åpent for tolkning, men knytt det gjerne til litteraturen. Nærmere utlysningstekst kommer snart!

Frist for innsending av tekst er 20. mai. Send oss en mail på boygen.bidrag@gmail.com.