Skjønnlitterær skrivekonkurranse i samarbeid med BokTorsdag

Bøygen melder

bøygen og BokTorsdag inviterer til skjønnlitterær skrivekonkurranse

        TEMA: TILLIT

               Tillit. En forbinder fenomenet med en håpefull tro på at det vil gå oss vel. Som mennesker og dyr må vi forholde oss til individene, strukturene og naturen rundt oss. Vi er del av forskjellige relasjoner – relasjonen mellom to nyforelskede, mellom stat og individ, mellom far og datter, menneske og skjebne – og her utsetter vi oss for en risiko.

               Les videre