Last ned Bøygen #2 2020 FILOSOFI her!

Annet

Vi har gleden av å lansere vårt nyeste nummer, Filosofi! Denne utgaven av Bøygen er et samarbeid med Filosofisk supplement, som drives av filosofistudenter ved UiO. Vi kommer til å lansere tidsskriftet fysisk, i ikke all for fjern framtid, men i mellomtiden håper vi dere har glede av å lese tidsskriftet i sin helhet digitalt. Våre flinke bidragsytere har på ulike måter utforsket forholdet mellom filosofi og litteratur, fakta og fiksjon, sannhet og språk, natur og kultur, for å nevne noe.

Klikk på «Last ned» for å vårt nyeste nummer:

Forsidebilde: Tine Isachsen

– Ikke mere snikk-snakk. Sakprosa-etikk, takk!

Annet

I Bøygens 2/20, Filosofi, ønsket vi å sette søkelys på den nye «etiske sjekklisten» for sakprosa, utarbeidet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Sjekklisten ble publisert februar 2020, og har blitt omtalt som en Vær varsom-plakat for sakprosaforfattere og -forlag. Derfor ba vi en redaktør, en sakprosaekspert og en anmelder/forfatter forklare sine tanker rundt den nye sjekklista.

Les videre

Mistillit til «de andre»: Om behovet for avkolonisering av akademia

Annet, Faglitteratur

Spørsmålene som underbygger kravet om avkolonisering og som vi må ta utgangspunkt i er «hva anerkjennes som gyldig kunnskap» og «hvem anerkjennes som kunnskapsprodusenter». Avkolonisering er ikke bare et tiltak for å korrigere historiens feilgrep men også et tiltak for å heve kvalitet, øke kunnskap og gjøre utdanningsinstitusjonene våre mer demokratiske. Ligger det ikke i vår akademiske plikt å utvide vår kunnskap og stille spørsmål om hva annet som finnes?

Les videre