OMVEI

Gaa udenom, Peer! (Peer Gynt, s.81, 1867) 

I neste nummer ønsker vi å se på omveiene i litteraturen i alle sine former. Hvor kan omveiene føre oss? Hva kan man oppdage på veien? Er veien virkelig målet? Hvordan ser omveiene ut? Fører de oss til noe bedre eller verre, eller bare videre?

Litteraturens omveier er mange og fører oss til ulike steder. Om det er de gamle, smale veiene rundt Mjøsa med Mor og Bjørn Hatterud, til din venninnes familie i Italia med Marthe Qvenild, eller på sykkeltur gjennom Norge for miljøsaken i Adam Hiorts veg. På veien som ikke er raskest til mål er det mye å oppdage. Omveier i litteraturen kan forlenge den narrative og språklige linjen, og du kan reise langt fra utgangspunktet ditt.  

Livet kan by på mange uventede omveier. En uplanlagt graviditet, en avskjedigelse på jobb, et flyttelass til en annen kant av landet, eller et brudd du ikke så komme. Omveier er ikke alltid uhell eller en tilfeldig sti du tok for å oppdage noe nytt. Omveien kan også være den ekstra veien du må ta for å finne hjem, eller oppdage en helt ny plass i verden. Omveier kan oppleves både positive og negative, og vi vet aldri hvor de fører oss. Litteraturen er full av disse omveiene, og de opptrer i mange ulike former og uttrykk.

Jules Verne og Tolkien sine karakterer begir seg ut på lange reiser, som blir enda lengre når de blir tvunget til å ta andre ruter enn planlagt. Reisen hjem kan være vanskelig å finne når man må orientere seg i et landskap som ikke ligner det du kjenner fra før av. Essays livnærer seg på anekdoter og digresjoner for å belyse mange aspekter ved samme tema. Her er det språkets omveier som kommer frem, og fører narrativet uventede steder. Modernistenes “stream of consciousness” er assosiasjon på assosiasjon som kan ta ville veier og forlate utgangspunktet helt. Ukjente indre og ytre landskap kan oppdages ved hjelp av omveiene. 

Bøygen henter sitt navn fra Peer Gynt hvor Peer blir bedt om å gå nye veier, i dette nummeret ønsker vi å tråkke opp omveiene som en ny vei.

Send inn bidrag til boygen.bidrag@gmail.com innen 17.september. Vi tar imot både skjønnlitteratur, fagtekster og visuelle bidrag. 

Alle tekster sendes i Word-format. Illustrasjoner må være mellom 1 og 5 MB.